Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm

tel. 82 549 60 37 (wew. 337), 82 565 27 06, e-mail: zsgihchelm@zsgihchelm.pl

adres skrytki ePUAP: (/Zsgihchelm/SkrytkaESP)

ADE:AE:PL-81995-47335-HAUBC-32

|Dokumenty | Punkt Informacji i Kariery ZSGiH | e-Dziennik|Katalog biblioteczny|


ZSGiH w Chełmie prowadzi również nabór do Branżowej Szkoły II stopnia (2-letnia). Absolwenci zawodu kucharz mogą kontynuować naukę w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych a absolwenci zawodu cukiernik mogą kontynuować naukę w zawodzie Technik technologii żywności.

Zapraszamy


PREZENTACJA ZAWODÓW:

Technikum:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik hotelarstwa
- Technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I Stopnia:
- Kucharz
- Cukiernik
- Pracownik obsługi hotelowej

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodach:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik technologii żywności

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH W CHEŁMIE

OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19

Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany do rodziców