| Dokumenty | e-Dziennik|Katalog biblioteczny|

Doradca zawodowy  20.06.2010


 

Szkolny Doradca zawodowy - Pani Marzena Niezgoda

 

Godziny pracy szkolnego doradcy zawodowego

 Poniedziałek 11.45 – 13.30
 Wtorek 10.05 – 12.20
Środa 13.30 – 16.00
 Czwartek 11.00 – 12.30
Piątek 11.00 – 13.30

                             

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

 

Doradca zawodowy realizuje cele związane z:

 kształtowaniem postaw i zachowań poprzez:
1.    rozwój umiejętności poznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,
2.    kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
3.    kształcenie nawyków ciągłego uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń,
4.    kształtowanie postaw otwartości – autoprezentacji swojej wiedzy i potencjału osobowości,
5.    kształtowanie nawyków planowania przyszłości, modelowania drogi zawodowej i konsekwentnego dążenia do celu.
 kształtowaniem umiejętności poprzez:
1.    planowania przyszłości zawodowej,
2.    organizowania działań swoich i zespołu,
3.    przygotowania dokumentów związanych z pracą zawodową,
4.    poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
5.    planowania i organizowania własnej działalności gospodarczej.
 wiedzą poprzez:
1.    poznanie „świata zawodów”,
2.    poznanie potencjalnych ścieżek edukacyjnych w wybranych zawodach,
3.    poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentów związanych z pracą,
4.    poznanie podstaw prawa pracy, funkcjonowania gospodarki
5.    poznanie zasad rządzących rynkiem pracy