| Dokumenty | e-Dziennik|Katalog biblioteczny|

Kierunki kształcenia                                                                              


Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich jest placówką, która od szeregu lat kształci w zawodach aktualnie potrzebnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Możemy poszczycić się poważnym dorobkiem liczonym tysiącami absolwentów, bardzo dobrze przygotowanych do zawodu.

TECHNIKUM (5-letnie)

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik usług fryzjerskich
  • Technik hotelarstwa

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3 -letnia)

  • Cukiernik
  • Kucharz
  • Pracownik obsługi hotelowej 

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA (2 -letnia)

  • Technik żywienia i usług gastronomicznych 
  • Technik technologii żywności