Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu.

Konfucjusz

RPO WL

Punkt Informacji i Kariery ZSGiH – PIK 

powstał w ramach projektu NAJLEPSI, BO PROFESJONALNI nr RPLU.12.04.00-06-0079/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Miejsce                    ZSGiH, 22-100 Chełm, ul. Reformacka 13, sala nr 32 (parter z dostępem dla osób niepełnosprawnych)

Okres realizacji        od 01 września 2020 roku do 30 września 2023 roku

Ważne linki             TUTAJ 

PIK to miejsce,
w którym każdy Uczestnik/ Uczestniczka projektu (Uczeń/Uczennica ZSGiH) może:

Doradztwo
Skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, który pomoże:

- zbadać swój potencjał zawodowy,
- przygotować plan rozwoju własnej kariery zawodowej i dalszej edukacji (np. studia),
- określić swoje mocne strony,
- zdefiniować bariery, które mogą utrudniać realizację planów,
- otrzymać informacje związane m.in. z ofertą edukacyjną, wymaganiami pracodawców, trendami na rynku pracy,
- przygotować dokumenty aplikacyjne; 

Zajęcia
Wziąć udział w:

- warsztatach „Umiejętności interpersonalne” / 30 godz.
- warsztatach „Jak założyć własną działalność gospodarczą?” / 15 godz.
- zajęciach „Zainwestuj w siebie. Jak odnieść sukces zawodowy?” / 10 godz.
- zajęciach warsztatowych „Potrzeby lokalnego rynku” – zajęcia z udziałem przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy / 2 godz.
- zajęciach „Prawa pracownika” – zajęcia prowadzone przez prawnika / 3 godz.
- zajęciach „Techniki szybkiego uczenia się” / 24 godz.

Multimedia
Skorzystać z narzędzi multimedialnych wspomagających proces samopoznania, określenia własnych predyspozycji i przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu, dominujących cech charakteru. Przykładowe programy:

- Multimedialny kwestionariusz preferencji zawodowych
- Multimedialny poradnik skutecznego szukania pracy
- Multimedialny test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron
- Piramida Kariery. 

MIasto Chełm
Miasto Chełm
ZSGiH Cheł
ZSGiH w Chełmie
PUP Chełm
PUP Chełm
RPO WL

Kontakt

Koordynator projektu:
Danuta Makaruk

512 577 451
bdb.makaruk@gmail.com

Asystent Koordynatora:
Kamila Tunicka

606 915 839
kamila.tu@wp.pl

Doradca zawodowy:
Marzena Pulińska

503 944 354
marzena.majowka@gmail.com

Biuro projektu:
ZSGiH
22-100 Chełm, ul Reformacka 13      

512 577 451

© Copyright 2023 - All Rights Reserved ZSGiH

Made with ‌

HTML Code Generator