Aktualności

Rekrutacja do projektu Najlepsi, bo profesjonalni w roku szkolnym 2022-2023

W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, języki obce) oraz zajęcia dające dodatkowe kompetencje zawodowe. Chętni uczniowie mogą wziąć Szkoły udział w praktykach zawodowych płatnych (weekendowe – 150 godz. dla Uczniów/Uczennic Branżowej I Stopnia), stażu zawodowym (letni-150 godz. dla Uczniów/Uczennic Technikum nr 4) oraz w kursach przygotowujących do egzaminów czeladniczych dla zawodów: cukiernik, kucharz i wizażysta/stylista.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w biurze PIK lub ze strony.
Rekrutacja trwa do: 30 września 2022.

Rekrutacja na staże letnie w ramach projektu
Najlepsi, bo profesjonalni

Zapraszamy Uczniów/ Uczennice Technikum nr 4 do składania dokumentów rekrutacyjnych
na staż zawodowy letni w wymiarze 150 godz.
Okres realizacji stażu 11.07 - 07.08.2022

  • Imbryk Cafe&Lunch w Chełmie Chełm Plac Doktora Edwarda Łuczkowskiego 7
  • Hotel Gromada w Pile, Aleja Piastów 15
  • Hotel Gromada w Poznaniu, ul. Babimojska 7
  • Hotel Gromada w Radomiu, ul. Narutowicza 9
  • Hotel Gromada w Toruniu, ul. Żeglarska 10/14
  • GRAND Hotel w Lublinie
  • Salon Fryzjerski PUNKT G w Chełmie, ul. Jadwigi Młodowskiej 5a
  • Salon Fryzjerski DORIS w Chełmie, ul. Nowy Świat 1c


DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania w biurze PIK lub ze strony (załącznik 9)

REKRUTACJA TRWA DO: 20 maja 2022

Nowe kursy – większe możliwości!

Oferta zajęć realizowanych w ramach projektu “Najlepsi, bo profesjonalni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej została rozszerzona o nowe kursy:

1. zajęcia z języka włoskiego – kurs trwa 30 godzin i obejmuje nauczanie na poziomie A1 i A2; uczniowie poznają m.in. zwroty i wyrażenia związane z branżą gastronomiczną oraz przydatne w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej

2. kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego w zawodach:

    Kucharz

    Cukiernik

    Wizażysta/stylista;

Kursy trwają 180 godzin i obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i ćwiczenie umiejętności praktycznych. Kursy kończą się egzaminem czeladniczym, co daje uczniom możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w biurze PIK lub ze strony. 

Czekamy na Wasze fotorelacje z zajęć unijnych:

Wszystkich uczestników zajęć zapraszamy do wspólnego tworzenia e-Kroniki projektu Najlepsi, bo profesjonalni. Wysyłajcie zdjęcia z zajęć, dbając o to, by uwzględniać na nich wizerunki własne lub kolegów/koleżanek, którzy biorą udział w projekcie. Pamiętajcie o ochronie wizerunku i starajcie się nie ujmować zdjęć osób niezwiązanych z realizacją projektu. Zdjęcia podpisujcie: NAZWA ZAJĘĆ, DATA, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASA AUTORA/KI ZDJĘCIA
Zdjęcia wysyłajcie na adres: ZSGiH.najlepsi@gmail.com
Nie będziemy przyjmować zdjęć lub innych treści wysłanych anonimowo. Pamiętajcie o podpisywaniu każdej wysłanej wiadomości.
Nie będziemy przyjmować zdjęć lub innych treści wysłanych anonimowo. Pamiętajcie o podpisywaniu każdej wysłanej wiadomości.

© Copyright 2023 - All Rights Reserved ZSGiH

Made with ‌

Website Design Program