| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Rekrutacja


                                                                            

  • Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

Kierunki kształcenia po gimnazjum

Kierunki kształcenia po szkole podstawowej

  • Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji dla absolwentów gimnazjum

Kryteria rekrutacji dla absolwentów 8 klasowej szkoły podstawowej

  • Harmonogram rekrutacji 2019/20

harmonogram rekrutacji

 

Prezentacje zawodów