|Dokumenty | e-Dziennik|Katalog biblioteczny|

     ZSGiH SZKOŁA ZE SMAKIEM

Stołówka szkolna
Opłata za obiady w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2023 154 zł (22 dni x 7 zł)


TERMIN PŁATNOŚĆI ZA OBIADY: do 5 października


Opłata za obiad wynosi 7 zł.


Wpłaty należy dokonać na konto:
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm
67 1240 2223 1111 0010 4341 0526
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Istnieje możliwość wykupienia kilku obiadów w miesiącu, po uzgodnieniu z intendentem.JADŁOSPIS DEKADOWY STOŁÓWKI
ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH
W CHEŁMIE