| Dokumenty | Projekty | e-Dziennik | Współpraca z firmami |

     ZSGiH SZKOŁA ZE SMAKIEM

Stołówka szkolna
Opłata za obiady w miesiącu LISTOPADZIE 2022 wynosi 120 zł (20 dni x 6 zł). Stołówka szkolna nie będzie wydawała obiadów w dniu 1 i 11.11.2022 (dni wolne od zajęć dydaktycznych). Termin płatności za obiady: do 5 dnia danego miesiąca.


Opłata za obiad wynosi 6 zł.


Wpłaty należy dokonać na konto:
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm
67 1240 2223 1111 0010 4341 0526
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Istnieje możliwość wykupienia kilku obiadów w miesiącu, po uzgodnieniu z intendentem.JADŁOSPIS DEKADOWY STOŁÓWKI
ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH
W CHEŁMIE