Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm

tel. 82 565 27 06, e-mail: zsgihchelm@wp.pl

| | Biblioteka Facebook|

| Katalog biblioteczny OPAC |

|Dokumenty | Punkt Informacji i Kariery ZSGiH | e-Dziennik | Współpraca|


PREZENTACJA ZAWODÓW:

Technikum:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik hotelarstwa
- Technik usług fryzjerskich
- Technik usług kelnerskich

Branżowa Szkoła I Stopnia:
- Kucharz
- Cukiernik

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkoły II Stopnia w zawodach:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych
- Technik technologii żywności

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH W CHEŁMIE

OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19

Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany do rodziców