Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie

ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm

tel. 82 565 27 06, e-mail: zsgihchelm@wp.pl

|ZSGiH Language Spot | | Biblioteka Facebook|

| Katalog biblioteczny OPAC |

| Dokumenty | Projekty | e-Dziennik | Współpraca |

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA

NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I HOTELARSKICH W CHEŁMIE

OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID - 19

 

Z  głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 03 kwietnia 2020 r. zmarł
Longin Jan Okoń
w latach 1968-1982 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. K. A. Jaworskiego w Chełmie
poeta, publicysta, krytyk literacki, eseista, etnograf, wybitny chełmianin.
Pozostanie w naszych sercach jako wspaniały pedagog i przyjaciel młodzieży.
 
Społeczność Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie 

 

Zdalny próbny egzamin maturalny

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia zdanego próbnego egzaminu maturalnego w dniach od 2 kwietnia do 8 kwietnia 2020 r. Udział ucznia w egzaminie jest dobrowolny. Uczniowie samodzielnie pobierają materiały ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Organizację przebiegu egzaminu z uczniami uzgodnią nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów: j. polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego i języka niemieckiego.  

Szkoła bez przemocy

Nasza szkoła bierze udział w V edycji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Głównym celem Programu jest zwiększenie poziomu świadomości ważnego społecznie problemu jakim jest przemoc. W tym roku zwrócono uwagę na kluczową rolę rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu młodego człowieka oraz podjęto próby włączenia rodziców w aktywne życie szkoły.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zawodowi.pl

Projekt pn. Zawodowi.pl (nr RPLU.12.04.00-06-0053/16-04) realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie (Partner Wiodący) w partnerstwie z TAWA Taurogiński Waldemar (P1) i NOVA Artur Kozaczuk (P2) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Okres realizacji: 1.09.2017-31.08.2020.

Biuro projektu mieści się w Chełmie, TAWA ul. Lwowska 51/3A.

Celem projektu jest wyposażenie 264 Uczniów/Uczennic w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe (określone w Indywidualnych Diagnozach) oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia. Wsparcie obejmie ponadto 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunków gastronomicznych i fryzjerskich.

Strona internetowa projektu: http://www.tawa.pl/index.php/projekty-ue/aktualne/zawodowi-pl

Strona projektu na Facebook https://www.facebook.com/Zawodowipl-1696445270475339/?modal=admin_todo_tour

„Dobry staż – lepszy START”

Projekt realizowany wspólnie z firmą  TAWA  w odpowiedzi na konkurs: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Celem realizowanego projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony

Projekt „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony” realizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie od 01.01.2013 do 30.11.2014 skierowany był do uczniów z Chełma i terenów wiejskich chcących zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenia, by zwiększyć swą atrakcyjność na rynku pracy.

 

Czas na SUKCES ZAWODOWY

Celem projektu było przygotowanie uczniów/uczennic z 3 szkół m. Chełm do konkurowania na rynku pracy dzięki wyposażeniu w wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe nabyte w ramach praktyk i staży.

 

Chcemy umieć więcej - wzrost kompetencji zawodowych kluczem do sukcesu.

Projekt adresowany był do uczniów klas I - IV technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej a także do uczniów klas I - III zasadniczej szkoły zawodowej w  zawodzie cukiernik.
Okres realizacji 2 lata: 1.08.2010 r. - 31.07.2012, liczba uczestników: 300 uczniów.

Mój zawód - moja przyszłość ...

Projekt realizowany w roku kalendarzowym 2009. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla 100 uczestników projektu oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Projekt adresowany był  do uczniów klas II i III technikum w zawodach: kucharz, kelner, hotelarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych.

„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”

Nasza szkoła od grudnia 2010 roku uczestniczyła w projekcje „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwał przez 3 lata do 2013 roku i uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych. Zajęcia odbywały się w 3 grupach wyrównawczych i 2 rozszerzających. Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli matematyki naszej szkoły: Monikę Baranowską, Martę Mazurek, Urszulę Otrębaę i Anitę Szwec.