| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |


o szkoleNasi uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach zawodoznawczych na etapie okręgowym, wojewódzkim i ogólnopolskim:
- Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – etap okręgowy
- Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu – etap okręgowy
- Lider Przedsiębiorczości 2012 – XI edycja konkursu w Lublinie
- Smaki Lubelszczyzny – etap okręgowy
- Okręgowa Olimpiada Hotelarstwa w Rzeszowie
- Ogólnopolski Konkurs Kelnerski
- Mistrzostwa Polski Kelnerów „Junior Waiter 2014” w Puławach
- Konkurs – „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik”
- Konkurs – „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz”
- Konkurs „Chleb w XXI w” –ZSRCKU Okszów

Organizowane są wycieczki i wyjścia zawodoznawcze.
* targi hotelarsko-gastronomiczne - Mikołajki
* targi hotelarsko-gastronomiczne - Zakopane
* targi branży cukierniczej i lodziarskiej Expo Sweet w Warszawie
* Targi Zdrowia i Urody w Lublinie
* II Targi Wiedzy i Umiejętności organizowane przez Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie pod hasłem „Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych i przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej
* XX Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii „Horeca” w Krakowie
*XXI Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii „Horeca” w Krakowie
* Targi turystyczne w Warszawie
* Malbork – Gdańsk – zwiedzanie zakładów gastronomicznych i hoteli
* Zamość – zwiedzanie hotelu „Carskie Koszary”
* Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Dni Otwarte Uczelni
* PWSZ w Chełmie – Dni Otwarte Uczelni
* zakład cukierniczy „Staropolska” w Lublinie- zwiedzanie zakładu
* Muzeum Wsi Lubelskiej - zwiedzanie
* zakład produkcji cukierniczej SPIN w Chełmie – pokaz produkcji cukierków
* PUP – Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Chełmie – warsztaty dla uczniów

W ramach projektów unijnych organizowane są dla uczniów naszej szkoły praktyki, staże krajowe i zagraniczne oraz warsztaty. Od 2009 r. szkoła realizowała pięć projektów na łączną kwotę ok. 6.5 mln zł
1. W placówce realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Mój zawód – moja przyszłość”, „ Chcemy umieć więcej – wzrost kompetencji Zawodowych kluczem sukcesu”, „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony” w ramach którego, młodzież uczestniczyła w różnego rodzaju dodatkowych zajęciach:
* zajęcia z mistrzem kuchni restauracji „Corleone” w Chełmie
* zajęcia z mistrzem cukiernictwa w Lublinie i Chełmie
* kurs barmański na terenie naszej szkoły
* pokaz cukierniczy „Świat Tortów” przeprowadzony przez Cukiernię Kijewskich w Chełmie
Oraz warsztatach:
• Gastronomicznych
• Cukierniczych
• Turystycznych
• Hotelarskich
• Kelnerskich
• Prowadzenia małego biznesu
2. W ramach realizacji projektów „Czas na sukces zawodowy” oraz „Dobry Staż – lepszy START” uczniowie odbywali miesięczne staże zawodowe w kraju i za granicą. Doświadczenie zawodowe zdobywali pod opieką doświadczonych pracowników w renomowanych zakładach gastronomicznych, hotelach, biurach turystycznych i zakładach fryzjerskich w następujących miastach w Polsce: Kołobrzeg, Warszawa, Łomża, Cedzyna, Poznań, Okuninka oraz za granicą w Anglii.
Współpracując z przedsiębiorcami na terenie Polski młodzież odbywała weekendowe praktyki zawodowe na terenie Lublina i Chełma

W szkole podejmowane są działania na rzecz zatrudnienia:
- prezentacja filmów z zakresu doradztwa zawodowego oraz zapoznanie z ofertą PUP-u i OHP-u w Chełmie
- spotkanie uczniów z potencjalnymi pracodawcami
- udział młodzieży w kursach e- learningowych opracowanych przez KOWEZiU
- uczestnictwo w warsztatach dotyczących orientacji zawodowej i przygotowania do wyjścia na rynek pracy zorganizowanych w ramach Dni Otwartych OHP w Chełmie
- udział w Targach Pracy
- organizacja spotkania informacyjno – doradczego z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Chełmie

W ramach organizacji praktyk programowych szkoła nawiązała współpracę z licznymi pracodawcami (ok. 65) w Chełmie i jego okolicy oraz w Lublinie, Krasnymstawie, Sopocie, Warszawie. Są to głównie właściciele restauracji, cukierni, piekarni, hoteli, biur turystycznych, zakładów turystycznych

Uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez przygotowanie i obsługę licznych uroczystości cateringowych w środowisku lokalnym pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych.