| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Osiągnięcia                                                                              


 

Olimpiada wiedzy o żywności i żywieniu

Konkurs "Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz - cukiernik"

Konkurs "Najlepszy w zawodzie kucharz"

Międzynarodowe Targi Oświaty - Kijów 2013

Sukces piekarzy i cukierników

Konkurs stylizacji fryzur - 1 miejsce Agnieszki Włodarczuk

II miejsce dla Sylwii Jakubiec

 

Ula Sadowska druga w eliminacjach okręgowych  XLII edycji OWiUR w Kijanach

Urszula Sadowska, uczennica klasy trzeciej 3bt w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, zajęła drugie miejsce w eliminacjach okręgowych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w  bloku gastronomia. Ula pojedzie na ogólnopolski finał olimpiady do Wrocławia.

W eliminacjach okręgowych XLII edycji OWiUR w Kijanach wzięło udział 156 uczniów. Olimpijczycy zmagali się w siedmiu blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, weterynaria, gastronomia, technologia żywności oraz architektura krajobrazu.

Pierwszym sprawdzianem wiedzy był test pisemny, na rozwiązanie którego uczniowie mieli dokładnie godzinę. Później przyszedł czas na zadania praktyczne. Z obu części olimpijczycy mogli uzyskać maksymalnie po 60 punktów, czyli łącznie 120.
Z każdego bloku do eliminacji centralnych zakwalifikowały się dwie lub cztery osoby (w zależności od ilości osób, które w danym bloku przystąpiły do eliminacji), mając największą liczbę punktów.

Urszulę Sadowską, uczennicę naszej szkoły, przygotowała do olimpiady Pani Iwona Jarząbek-Starzyńska.                                                                           

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KAROLINA  WICEMISTRZYNIĄ POLSKI

Karolina Pawluk uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie zdobyła drugie miejsce w XX Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego, który odbył się 27 i 28 marca 2017 roku w Poznaniu. Turniej był na bardzo wysokim poziomie, w rywalizacji uczestniczyli uczniowie, którzy na co dzień ćwiczą swoje umiejętności praktyczne w wykwalifikowanych cukierniach, słynnych na całą Polskę.
W gronie najlepszych znalazła się chełmianka Karolina Pawluk odbywająca praktykę cukierniczą w szkolnej pracowni pod okiem nauczycielek Pani Zofii Wawryszuk i Pani Renaty Wituch,  które wykazały duże zaangażowanie, przygotowując uczennicę do konkursu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Mistrzowie sztuki cukierniczej wybrali najlepszych cukierników, oceniając ich wiedzę teoretyczną – pytania od jurorów oraz umiejętności praktyczne z zakresu formowania
i dekorowania tortów piętrowych, wykonywania figurek marcepanowych oraz napisu okolicznościowego.

Praca Karoliny została bardzo wysoko oceniona przez profesjonalne jury, zajmując wysoką drugą pozycję i uzyskując tytuł laureata. Uczennica otrzymała wiele nagród, a wśród nich zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik oraz mistrzowskie szkolenie cukiernicze zorganizowane przez cukiernię „Kandulski” w Poznaniu.

Gratulujemy sukcesu.

   

 

ANIOŁY I  DEMONY”

Marcin Chomicki, uczeń ZSGiH w Chełmie, odniósł kolejny sukces. Tym razem pod opieką Pani Bernadety Świderek wziął udział w III Międzyszkolnym Konkursie Fryzjerskim, który odbył się 8 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Krasnymstawie, gdzie otrzymał wyróżnienie.
Temat konkursu brzmiał: „Anioły i Demony". Uczestnicy mieli 180 minut na wykonanie całej stylizacji tj. fryzury, makijażu oraz ubioru, które musiały ze sobą współgrać. Marcin przedstawił stylizację Demona. W rolę modelki wcieliła się uczennica kl. 3dt Sandra Krzyżak. Niepowtarzalna kreacja, makijaż oraz wyjątkowa fryzura pozwoliły na otrzymanie wyróżnienia. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.

 

Daria Bielak w centralnym etapie IV edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce

Uczennica klasy 3bt Daria Bielak zakwalifikowała się do centralnego etapu IV edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce.

Daria wraz z Patrycją Malec, uczennicą klasy 2ct, po uzyskaniu najlepszych wyników w eliminacjach szkolnych, zakwalifikowały się do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy o Turystyce, który odbył się w Lublinie 11 stycznia 2017 r.

Ogólnopolski etap Olimpiady Wiedzy o Turystyce odbędzie się w dniach 27-30 marca 2017 r. w Spale. Tematem przewodnim konkursu będzie turystyka kulinarna: „Turystyka kulinarna – apetyt na region”.

W eliminacjach etapu centralnego w części pierwszej uczeń rozwiązuje 40 zadań testowych,
z zakresu różnych treści i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej. W części drugiej przedstawia publicznie, przygotowaną wcześniej, prezentację multimedialną
o turystyce kulinarnej związaną z tematem przewodnim aktualnej edycji olimpiady. Spośród uczestników eliminacji etapu centralnego do finału kwalifikuje się 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów łącznie z pierwszej i drugiej części eliminacji. Finał etapu centralnego będzie polegał na opracowaniu programu jednodniowej wycieczki po wybranym mieście/regionie turystycznym Europy, na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatorów (mapy, przewodniki, katalogi biur podróży, w tym także w językach obcych). Następnie uczeń wykorzystując techniki prezentacji i sprzedaży produktu, przedstawi publicznie swoją propozycję.                                                                        

                                           Życzymy sukcesu w etapie centralnym :)

Opiekunowie: Pani Ewa Mąka, Pani Beata Sienicka

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 Uczennice klasy 3ht, Kamila Litwin i Paulina Ziemoląg, wzięły udział w IX  okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbył się w dniu 10 stycznia 2017 r. Uczennice z wielkim zaangażowaniem rozwiązywały test wiedzy złożony z 80 pytań w okręgu nr 7 w Warszawie. Rywalizowały z 312 uczniami z całej Polski.
Tegoroczna OWH poświęcona była tematyce związanej z wyposażeniem technicznym w hotelarstwie. Organizatorem olimpiady była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

 Celem  OWH jest:
- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa zatwierdzonej przez MEN,
- kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
- motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
- tworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
- prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami,
- integracja środowiska hotelarskiego.
          ZSGiH doskonale wpisuje się w realizację powyższych celów. I chociaż Paulina i Kamila nie znalazły się w gronie 39 osób zakwalifikowanych do Etapu Centralnego, to zdobyły cenną wiedzę zarówno w trakcie przygotowań do olimpiady, jak i podczas jej przebiegu.
Uczennicom gratulujemy udziału i zachęcamy do dalszej wytrwałej pracy oraz rozwoju zawodowego. Opiekunem uczennic była Pani Joanna Juszczak.
 

 

Sukces Karoliny - uczennicy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

5 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył się Wojewódzki Etap XXII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i XX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Motywem przewodnim części praktycznej wojewódzkiego turnieju w zawodzie cukiernik  był temat: ”Kraina dobranocek”.

Zmagania młodych cukierników wnikliwie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli oświaty, nauczycieli, mistrzów cukiernictwa, a także sponsorów. Uczennica naszej szkoły Karolina Pawluk zajęła czołowe miejsca w obu turniejach.

Zdobyła 1 miejsce i Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik  oraz 2 miejsce w XX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Karolinę do konkursu przygotowały Pani Zofia Wawryszuk i Pani Renata Wituch.

Uczennica chełmskiego Zespołu Szkół Gastronomicznych  i Hotelarskich  będzie reprezentowała  województwo lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału we Wrocławiu i Poznaniu, który odbędzie się w marcu i kwietniu 2017 roku.

Karolina Pawluk uczęszcza do trzeciej klasy szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik i w bieżącym roku kończy naukę. Osoba o tak dużym poziomie umiejętności z pewnością wzbogaciłaby swoim talentem miejscowe zakłady pracy i byłaby cennym nabytkiem dla lokalnych pracodawców. Zainteresowanych prosimy o kontakt ze szkołą.

 

 

 

Konkurs "Jestem tylko puzzlem w przyrodzie".

Uczennica klasy III bt Daria Bielak pod kierunkiem Joanny Fedorczuk zdobyła I miejsce w międzyszkolnym konkursie "Jestem tylko puzzlem w przyrodzie".

Turniej fryzjerski

18 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się Międzyszkolny Turniej Fryzjerski. Celem konkursu było promowanie kształcenia zawodowego - konkretnie zawodu fryzjer, rozwijanie i prezentacja młodych talentów. Konkurs miał formę dwuetapową. Pierwszy etap obejmował wykonanie fryzury dziennej kreatywnej. W drugiej części rywalizacji uczestnicy przeczesywali fryzurę dzienną na fryzurę wieczorową. Ubiór, makijaż oraz fryzura główki treningowej musiały tworzyć harmonijną całość.
Z ogromną przyjemnością informujemy, że wśród finałowej trójki znalazł się uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie Marcin Chomicki, uczeń klasy 3dt, który zdobył III miejsce w tegorocznym konkursie. Serdecznie gratulujemy. 

 

 


 

Agnieszka Skurak finalistką XXI Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego

Uczennica ZSGiH w Chełmie znowu odniosła sukces. Tym razem zdobyła go walcząc o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik.
W dniach 11-13 kwietnia 2016 we Wrocławiu odbył się XXI Ogólnopolski Turniej o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik . Województwo Lubelskie reprezentowała uczennica Agnieszka Skurak, która na co dzień odbywa praktykę cukierniczą w pracowni szkolnej pod okiem nauczycieli Małgorzaty Miszczak i Renaty Wituch.

Tematem konkursu była „Głębia Oceanu”. W pierwszym dniu rywalizacji uczestnicy rozwiązywali test obejmujący wiedzę z przedmiotów zawodowych. Drugi dzień turnieju był pokazem umiejętności praktycznych.

W czasie 7 godzin cukiernicy musieli wykonać tort, ciasteczka bankietowe, figurki marcepanowe oraz eksponat z karmelu.
Dzięki swoim zdolnościom cukierniczym Agnieszka wywalczyła tytuł finalisty i jest zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Jesteśmy z tego wyniku bardzo zadowoleni.

 

XIV Konkurs Historyczny pn. Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy

I miejsce Irka Saczuka

11 marca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbył się XIV Konkurs Historyczny pn. Józef Piłsudski – człowiek czynu i legendy. Pierwsze miejsce wywalczył Ireneusz Saczuk uczeń pierwszej klasy Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie, który zdeklasował konkurentów, zdobywając najwyższą liczbę punktów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Ireneusz interesuje się historią, jest to jego pasja, a swą imponującą wiedzę na temat życia i działalności marszałka oraz ogólne historyczne wiadomości o międzywojennej Polsce poszerzył i ugruntował pod okiem pani Agnieszki Gębickiej, która przygotowywała go do konkursu.

Ponadto drużyna naszej szkoły w składzie: Ireneusz Saczuk, Urszula Sadowska i Dominika Czuluk wywalczyła III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu są uczniami pierwszych i drugich klas, co wróży podobne sukcesy w przyszłości.

WOJEWÓDZKI KONKURS „MAM TALENT – U CZARNIECCZYKÓW”

Dnia 9 lutego 2016 roku w Chełmskim Domu Kultury już po raz ósmy, z inicjatywy samorządu uczniowskiego I LO, odbył się międzyszkolny konkurs „Mam talent – u Czarniecczyków. Na uroczystość licznie przybyła utalentowana młodzież wraz  z kibicami z całego województwa lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Adrianna Noga i Krystian Nowakowski. Krystian skradł serca widzów piosenką „Przez twe oczy zielone” z repertuaru zespołu "Akcent"
i zdobył nagrodę publiczności.

 

WYŚPIEWAŁA TYTUŁ LAUREATA

20 stycznia w Chełmskiej Bibliotece Publicznej Natalia Dymczuk uczennica kl.4 bt wzięła udział w Świątecznym Koncercie Laureatów Chełmskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
Reprezentantka naszej szkoły wyśpiewała III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Natalia przygotowała się do konkursu pod opieką Pani Renaty Winiarczyk.

 

Sukces cukierników –  uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył się Wojewódzki Etap XXI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i XIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Motywem przewodnim części praktycznej wojewódzkiego turnieju był temat: „Głębia oceanu”.

Zmagania młodych cukierników wnikliwie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli oświaty, nauczycieli, mistrzów cukiernictwa, a także sponsorów. Uczennice naszej szkoły zajęły czołowe miejsca w obu turniejach.

Agnieszka Skurak – uczennica klasy 3dz, uklasyfikowała się na 2 miejscu w XXI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na  Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz na 4 miejscu w XIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Do obu turniejów Agnieszkę przygotowała, zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym, Pani Renata Wituch.

Karolina Grabowska, uczennica klasy 2az, zajęła wysokie 8 miejsce w XIX Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Przygotowywała się do konkursu pod opieką Pani Joanny Juszczak we współpracy z Cukiernią „Świat Tortów”.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Agnieszka Skurak będzie reprezentowała woj. lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału Turnieju we Wrocławiu, który odbędzie się w kwietniu 2016 roku.


 

CHEŁMIANKA WICEMISTRZEM POLSKI

Marlena Kępowicz, uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, zdobyła drugie miejsce w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego, który odbył się 21-22 kwietnia w Poznaniu. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie, którzy na co dzień doskonalą swoje umiejętności praktyczne w renomowanych cukierniach znanych w całej Polsce, stąd bardzo wysoki poziom turnieju.
W gronie najlepszych znalazła się chełmianka Marlena Kępowicz odbywająca praktykę cukierniczą w pracowni szkolnej pod okiem Pani Renaty Wituch, która profesjonalnie przygotowała uczennicę zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do konkursu.
Mistrzowie sztuki cukierniczej wybrali najlepszych cukierników, oceniając ich wiedzę teoretyczną – pytania od jurorów oraz umiejętności praktyczne z zakresu formowania i dekorowania tortów piętrowych, wykonywania figurek marcepanowych oraz napisu okolicznościowego.
Praca Marleny została bardzo wysoko oceniona przez profesjonalne jury. Uczennica zdobyła II miejsce i uzyskała tytuł laureata. Otrzymała wiele nagród, a wśród nich zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik oraz mistrzowskie szkolenie cukiernicze zorganizowane przez cukiernię „Kandulski” w Poznaniu.
GRATULUJEMY Marlenie i jej opiekunce Pani Renacie Wituch.

   

Ogólnopolski Turniej Cukierniczy

Akcja "Góra Grosza"

   

Mateusz LAUREATEM

Mateusz Piątek, uczeń klasy 2at, zdobył I miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe. Będzie reprezentował województwo lubelskie 29-30 maja 2015 r. w Olsztynie w etapie centralnym. Uczeń przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem Pani Bożeny Grabek i Pani Marzanny Bożeńskiej.
Gratulujemy i życzymy Mateuszowi dalszych sukcesów.

 

„Pasjonat Sztuki Kelnerskiej” wyłoniony!

W dniu 1 marca 2015 r. podczas Weselnych Dni Otwartych w Hotelu Kozak odbył się finał konkursu kelnerskiego, do którego przystąpiło 39 uczestników ze szkół z terenu Chełma, Hrubieszowa i Włodawy. Celem konkursu było: podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zasad nakrycia i dekoracji stołów oraz metod obsługi gości, odkrywanie pasji, rozwijanie uzdolnień zawodowych i potencjału intelektualnego uczniów, pobudzanie wyobraźni i motywowanie do aktywnego myślenia oraz stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń związanych ze sztuką kelnerską.


W skład jury oceniającego przebieg etapu praktycznego weszli: Pan Wojciech Hetman - prekursor w produkcji zdrowych słodkości, właściciel Cukierni Hetman w Chełmie, działacz Krajowej Izby Gospodarczej i Lubelskiej Izby Rzemieślniczej, gdzie pełni funkcję wiceprezesa, Pan Mirosław Kozak - współwłaściciel Hotelu, Pizzerii Kozak oraz Restauracji Lwów w Chełmie, a także Pan Przemysław Kargul – redaktor naczelny Radia Bon Ton. Etap pisemny konkursu odbył się dnia 27 lutego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• I miejsce zdobyły uczennice z ZSGiH w Chełmie: Choińska Aleksandra, Margol Ewa, Osipczuk Amanda,
• II miejsce uczniowie ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie: Gorczyca Aleksandra, Kozak Nikodem, Roczon Dagmara,
• III miejsce uczniowie ZS nr 1 w Hrubieszowie: Dańczuk Michał, Popek Sebastian, Stankiewicz Piotr.
Nagrodami w konkursie były: puchary, zaproszenia na uroczystą kolację oraz możliwość uczestnictwa w kelnerskich warsztatach szkoleniowych. Ich fundatorem byli właściciele Hotelu Kozak. Dodatkowo wyróżniona drużyna ZSGiH w składzie: Durko Karolina, Gregorowicz Angelika i Paluch Piotr otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez właściciela Cukierni Hetman.
Konkurs zainicjował obchody Tygodnia Patrona Szkoły K. A. Jaworskiego w ZSGiH w Chełmie.

Organizatorki konkursu Panie Iwona Prończuk i Joanna Juszczak składają szczególne podziękowania Pani Beacie Dyczko i Panu Miłosławowi Kozakowi z Hotelu Kozak w Chełmie za pomoc w przygotowaniu konkursu oraz ufundowanie nagród dla jego uczestników, zorganizowanie poczęstunku i popularyzowanie zawodu kelnera w środowisku lokalnym.

 
     
 
     

Sukces Marleny Kępowicz

14 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył się Wojewódzki Etap XVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Motywem przewodnim części praktycznej wojewódzkiego turnieju w zawodzie cukiernik był temat: ”Europejska stolica kultury Wrocław 2016 ”.
Zmagania młodych cukierników wnikliwie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli oświaty, nauczycieli, mistrzów cukiernictwa, a także sponsorów. Uczennica naszej szkoły, Marlena Kępowicz, zajęła III miejsce. Do konkursu przygotowywała się pod opieką pani Renaty Wituch. Marlena otrzymała puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Uczennica ZSGiH będzie reprezentowała woj. lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału w Poznaniu, który odbędzie się w kwietniu 2015 roku.

 

Olimpiada wiedzy o żywności i żywieniu

 

Edycja Olimpiady

Rok szkolny

Tematyka wiodąca

Uczniowie  w etapie centralnym

Uzyskane miejsce i tytuł 

Opiekun

III

1998/99

Węglowodany w żywności i żywieniu człowieka

Mariusz Lis

17 finalista

Bożena Grabek

IV

1999/00

Składniki mineralne w żywieniu człowieka

Mariusz Lis

3 laureat

Bożena Grabek

V

2000/01

Witaminy w żywności i żywieniu

Emil Kostecki

27 finalista

Bożena Grabek

VII

2002/03

Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka

Anna Nowak

45 uczestnik

Barbara Struska Iwona Prończuk

VIII

2003/04

Warzywa i owoce w żywieniu

Elżbieta Kamińska

15 laureat

Bożena Grabek

IX

2004/05

Ryby i drób w żywieniu

Magdalena Urbańska

20  finalistka

Bożena Grabek

XI

2006/07

Mikroorganizmy w żywności i żywieniu

Agnieszka Pyc

25 finalistka

Bożena Grabek

XII

2007/08

Zmysły a jakość żywności i żywienia

Agnieszka Pyc

28 finalistka

Bożena Grabek

XIII

2008/09

Woda w żywieniu i jej źródła

Karolina Śmiech

Agnieszka Pyc

8 laureatka

33 finalistka

Bożena Grabek

XIV

2009/10

Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób

Karolina Śmiech

5 laureatka

Bożena Grabek

opracowanie: Bożena Grabek

Konkurs "Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz - cukiernik"

 

Edycja

Etap

Rok

Uczeń

miejsce

Opiekun

II

1995/1996

Kalina Konrad

XIII

Zofia Wawryszuk

III

1996/1997

Marcin Mróz
Tomasz Misiura

I
IV

Zofia Wawryszuk

IV

1997/1998

Adam Bednarek

XVI

Zofia Wawryszuk

V

1998/1999

Jan Bagielski

I

Zofia Wawryszuk

VII

2000/2001

Grzegorz Łoś

I

Zofia Wawryszuk

IX

2003/2004

Robert Ryszkiewicz
Andrzej Ćwir

I
II

Zofia Wawryszuk
Anna Jakubiec
Witold Grela

X

2004/2005

Krzysztof Rodziewicz

I

Zofia Wawryszuk

XIV

wojewódzki

2008/2009

Jarosław Rozmarynowski
Mateusz Aleksiejuk
Andrzej Grajper
Jolanta Barej
Justyna Borowicz

III
VI
VII
III
IV

Zofia Wawryszuk
Renata Wituch

XVIII

wojewódzki

2012/2013

Radosław Skoczylas
Mateusz Krupiński

Monika Panasiuk

 Augustyna Psiuk

I
II

IV

V

Zofia Wawryszuk


Renata Wituch

opracowanie: Ryszard Laszuk

Konkurs "Najlepszy w zawodzie kucharz"

 

Edycja Etap Rok Uczeń Miejsce Opiekun
  Finał 1995/96 Renata Florek   Zofia Sokołowska
  Finał 1996/97 Ewa Łoza III Bożena Grabek
  Finał 1997/98 Marta Patkowska   Iwona Prończuk
    1998/99 Iwona Szynkaruk VII Ewa Lisiecka
  Finał 2000/2001 Teresa Tor   Lidia Mazurek

Opracowanie: Ryszard Laszuk

 

Międzynarodowe Targi Oświaty - Kijów 2013

W dniach 28.02 – 02.03. 2013 r. w Kijowie odbywały się Międzynarodowe Targi Oświaty, w których wzięło udział ponad 960 placówek oświatowych z 20 państw Europy.
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, został zaproszony do udziału w Targach w ramach współpracy ze Szkołą Zawodową w Nowowołyńsku.
Szkoła nasza prezentowała na stoisku bogatą ofertę kierunków kształcenia, wysoką jakość procesu dydaktycznego, a przede wszystkim międzynarodową działalność edukacyjną, nowoczesne formy nauczania w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE stale unowocześnianą bazę dydaktyczną (pracownie do nauczania praktycznej nauki zawodów, laboratorium językowe), praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają u pracodawców w Polsce, np.: w Warszawie, Lublinie, Spocie, Juracie, Wrocławiu i innych, za granicą, np.: w Grecji, Hiszpanii, Anglii,
Komisja konkursowa Międzynarodowych Targów Oświaty w Kijowie doceniła działalność Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie przyznając złoty medal i dyplom za ofertę Edukacyjną oraz współpracę na podłożu międzynarodowym.
Złoty medal i dyplom wręczali: Minister Oświaty Ukrainy oraz przedstawiciele najwyższych władz szkolnictwa na Ukrainie.
ZSGiH w Chelmie na targach w Kijowie reprezentowały:
Kierownik Kształcenia Praktycznego – Pani Joanna Fedorczuk
i nauczyciel przedmiotów zawodowych – Pani Beata Sienicka.

Galeria zdjęć

Sukces piekarzy i cukierników

9 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył się Wojewódzki Etap XVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki i XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Motywem przewodnim części praktycznej wojewódzkiego turnieju w zawodzie cukiernik i piekarz był temat: ” Moja mała ojczyzna”.
Zmagania młodych cukierników i piekarzy wnikliwie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli oświaty, nauczycieli, mistrzów cukiernictwa i piekarstwa, a także sponsorów. Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w obu turniejach. Tytuł najlepszego ucznia w zawodzie piekarz uzyskał Radosław Skoczylas przygotowywany do konkursu przez panią Zofię Wawryszuk. Wiedzą i umiejętnościami zaimponował także Mateusz Krupiński, który wziął udział w obu turniejach cukierniczych, zajmując odpowiednio II i III miejsce. Wysoko, bo tuż za podium, uplasowały się w tych konkursach Monika Panasiuk i Augustyna Psiuk – wszystkich cukierników przygotowywała pani Renata Wituch. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Uczniowie chełmskiego Zespołu Szkół Hotelarskich i  Gastronomicznych będą reprezentowali woj. lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału we Wrocławiu i Poznaniu, który odbędzie się w kwietniu 2013 roku.   

Konkurs stylizacji fryzur - 1 miejsce Agnieszki Włodarczuk

Dnia 30 listopada 2012 roku odbył się międzyszkolny konkurs stylizacji fryzur „Oryginalna Panna Młoda” zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice Agnieszka Włodarczuk z klasy III ft , Natalia Tymoszuk i Paulina Wenerska z klasy III dt.
W trakcie konkursu oceniane były nie tylko fryzury wykonane estetycznie i pomysłowo, ale również cała stylizacja strój i makijaż.
Agnieszka Włodarczuk zajęła 1 miejsce, jej modelką była Iwona Kowalczuk uczennica klasy III ft miała suknię wykonaną przez Kingę Jastrzębską, Marię Gulajew, Karolinę Oszust i Emilię Łusiak. Natomiast autorką jej artystycznego makijażu była uczennica Inez Jamróz z klasy III ft .
Jury przyznało również wyróżnienie naszej uczennicy Natalii Tymoszuk. Uczennice i modelki dostały dyplomy i nagrody rzeczowe . Młodzież do konkursu przygotowała Renata Worlicka – Kądziela.

II miejsce dla Sylwii Jakubiec z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

w ogólnopolskim konkursie kelnerskim w ramach „Smaków Lubelszczyzny 2012”
Tegoroczny konkurs „Smaki Lubelszczyzny" odbył się 15 grudnia w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Lublin Plaza. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje szkół gastronomicznych z województwa lubelskiego, a także - po raz pierwszy w historii konkursu - z kilku innych regionów Polski (Mazowsza, Wielkopolski i Pomorza). Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach - sztuki kulinarnej oraz kelnerskiej.
Mistrzowie sztuki kelnerskiej wybierali najlepszych młodych kelnerów, oceniając ich wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu obsługi konsumenta, nakrycia stołu do losowo wybranego menu, serwowania wina musującego oraz dekantacji i porcjowania wina czerwonego.
Miejsce III przyznano Sylwii Jakubiec z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, która w ramach nagrody weźmie udział w profesjonalnym kursie sommelierskim.
Opiekunowie uczennicy to: P. Joanna Szczygieł i P. Renata Wituch – nauczyciele ZSGiH w Chełmie.
Organizatorem konkursu „Smaki Lubelszczyzny”, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Renesans kulinarny”, był Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast doradcami merytorycznymi konkursu byli: Stowarzyszenie Euro – Toque

s Polska oraz Willa Win Sp. z o.o. z Lublina.
 

Artykuł na stronie e-chelm.pl

„Osobliwości Polesia”

Dużym osiągnięciem roku szkolnego 2009/2010 było zajęcie czołowych miejsc w konkursie „Osobliwości Polesia” organizowanego przez Parki Krajobrazowe Polesia. Uczennica Małgorzata  Kogutiuk zajęła pierwsze miejsce, a Edyta Dzwonik  – trzecie. Katarzyna Radomska otrzymała nagrodę za zajęcie czołowego miejsca na etapie szkolnym. Młodzież do konkursu 09/2010 przygotowywały Aneta Starczewska i Joanna Fedorczuk

 

XXXIV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 28-29 maja 2010 odbyły się w Bolesławowie Centralne Eliminacje XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowała uczennica Barbara Wałecka z klasy 4 ht – technik organizacji usług gastronomicznych. Uczennica zajęła 17 miejsce i uzyskała tytuł laureata olimpiady. To osiągnięcie zwalnia ją z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z maksymalną ilością punktów. Uczennicę do olimpiady przygotowała Marzanna Bożeńska.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 9 kwietnia 2010  

Dnia 9 kwietnia 2010 roku odbyły się w Pszczelej Woli eliminacje Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rywalizacji  bloku tematycznego "Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe". Szkołę reprezentowały uczennice: Katarzyna Grzywna kl. 4 ht, Izabela Pastuszak kl. 3 at, Barbara Wałecka kl. 4 ht. Ta ostatnia zajęła 5 miejsce na ponad 60 startujących. Uzyskana ilość punktów pozwoliła jej zakwalifikować się do etapu centralnego, który odbędzie się w maju. Uczennice przygotowywały się do olimpiady pod opieką pani mgr Marzanny Bożeńskiej

Elim_OWiUR