| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Linki    

 


                                                                           

Ministerstwo edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl/

Kuratorium Oświaty w Lublinie: http://www.kuratorium.lublin.pl/

Strona Urzędu Miasta Chełm | http://www.chelm.pl/

Centralny Instytut Ochrony Pracy | http://www.ciop.pl

Portal |eChelm.pl

Program Kapitał Ludzki | http://www.efs.gov.pl/

Bezpieczna Szkoła:  http://www.szkolabezprzemocy.pl/

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne: http://mum.univ.rzeszow.pl/, http://mum.solveo.pl/

Rekrutacja elektroniczna do szkół: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat/

Portal Scholaris: http://www.scholaris.pl

Portal Literka: http://literka.pl/

Profesor.pl: http://www.profesor.pl/

Moodle: http://docs.moodle.org/pl/

Edux: http://www.edukacja.edux.pl/

Egzaminy zawodowe testy online: http://www.egzamin-zawodowy.yoyo.pl/

Centrum Nauki Kopernik:  http://www.kopernik.org.pl/

Muzeum Narodowe w Warszawie: http://www.mnw.art.pl/

Muzeum Lubelskie w Lublinie: http://www.zamek-lublin.pl/

Muzeum Ziemi Chełmskiej: http://www.muzeum.chelm.pl/

Portal o nowoczesnej edukacji http://www.edunews.pl/