Kursy dla nauczycieli i prowadzacych

Przykładowy kurs stworzony na potrzeby szkoleniowe

Szkolenie nauczycieli z podstaw obsługi e-platformy