| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Biblioteka  


"Mój Walenty rozdaje same zdrowe prezenty" 

W dniu 14 II 2018 szkoła uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Mój Walenty rozdaje same zdrowe prezenty", zorganizowanej pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie. Celem akcji było propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się młodzieży. Uczennice: Magdalena Dudek z 2at i Weronika Borucka z 1cz przygotowały w bibliotece wystawkę książek i kartek walentynkowych. 
Akcję w szkole zorganizowały panie Wanda Pawluk (pedagog) i Anna Berbecka (bibliotekarz).

 

Lapbooki o Chełmie

 

Atrakcje turystyczne, miejsca pracy i odpoczynku widziane oczami grupy uczniów klasy II ct. Duch Bieluch zaprasza do zwiedzania miasta i czytania krótkich tekstów z historii zabytkowych miejsc. Ciekawa lekcja przygotowana przez panią prof. Renatę Winiarczyk.

 

 

Zajęcia edukacyjne w bibliotece szkolnej

W dniach 19-20 września uczniowie klasy II ft uczestniczyli w czterogodzinnych zajęciach edukacyjnych w bibliotece szkolnej. Tematem przewodnim była cyberprzemoc. Uczniowie obejrzeli film o tej tematyce w Internecie (https://www.cda.pl/video/663899d1). Po projekcji nawiązała się dyskusja wokół filmu i problemu cyberprzemocy wśród młodzieży. Zachęceni uczniowie wykonali prace plastyczne o podanej tematyce – patrz: zdjęcie.
Zajęcia przeprowadzili Anna Berbecka i Wojciech Dyczko.

 

 

Narodowe czytanie  - list z podziękowaniem od Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Treść listu

 

Konkurs na ozdoby, pisanki, palmy

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych w naszej szkole zorganizowano konkurs na ozdoby, pisanki, palmy. Celem konkursu było utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych oraz popularyzacja twórczości młodzieży. Efekty pracy uczniów można podziwiać w bibliotece szkolnej.
Konkurs zorganizowały panie: Renata Nowosad, Renata Winiarczyk, Anna Berbecka, Wiesława Michalak.


 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękno Rosji” 14.12.2011 r.

W Zespole Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękno Rosji” dla szkół ponadgimnazjalnych, nad którym patronat honorowy objęła Prezydent Miasta Chełm - p. Agata Fisz.

Jury III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękno Rosji” dla szkół ponadgimnazjalnych w składzie: Anna Nazar, ks. Jan Łukaszuk i Elżbieta Ćwir oceniło 69 prac plastycznych z 12 szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. A oto prace konkursowe uczniów naszej szkoły.

Spotkanie z historią

W dniach 18 XI – 26 XI 2010 r. w bibliotece szkolnej zorganizowane zostało „Spotkanie z Historią” połączone z wystawą książek pt: ”Siwy strzelca strój… rzecz o Legionach Józefa Piłsudskiego”. Prezentowane zbiory zawierały bogato ilustrowane informacje dotyczące życia i osiągnięć Józefa Piłsudskiego, a także wzory żołnierskich szabli i umundurowanie żołnierzy z tamtego okresu. W trakcie zwiedzania wystawy uczestnicy mieli okazję wysłuchać pieśni patriotycznych i wojskowych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, jak również uczniów, którzy chętnie zwiedzali wystawę i byli żywo zainteresowani jej tematyką.
Wystawę zorganizowały nauczycielki bibliotekarki: Wiesława Michalak, Alicja Szewczak, Anna Berbecka

  

Multimedialne Centrum Informacji                                                                     

W 2001 roku pojawiła się po raz pierwszy w naszej bibliotece szkolnej możliwość wykorzystania technologii informacyjnej w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych. Dysponowano wtedy tylko jednym stanowiskiem komputerowym mającym dostęp do sieci Internet. Sytuacja ta uległa zmianie w grudniu 2003 roku, kiedy to w ramach projektu "Pracownia  internetowa w każdej szkole" zainstalowane zostały w Zespole Szkół Zawodowych  nr 4 nowoczesne komputery.  W bibliotece szkolnej stworzono w ten sposób Multimedialne Centrum Informacji (MCI)

Odtąd biblioteka oprócz standardowych usług stwarza też swoim użytkownikom możliwość korzystania z Internetu. Oferta adresowana jest do wszystkich użytkowników biblioteki, do nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, którzy nie mają na co dzień kontaktu z komputerem i nowoczesną technologią informacyjną. W bibliotece mogą oni samodzielnie lub z pomocą nauczycieli bibliotekarzy wyszukiwać w sieci Internet informacje i wiadomości, przygotować materiały dydaktyczne do zajęć, uzyskać poradę z zakresu wykorzystania nowych mediów w procesie nauczania oraz dla własnego rozwoju.

W roku 2006 Multimedialne Centrum Informacji wzbogaciło się o dodatkowe cztery stanowiska komputerowe w ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską (EFS) i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
MCI usytuowane jest w pomieszczeniach biblioteki szkolnej. Do dyspozycji użytkowników jest 4 komputery, ze stałym dostępem do sieci Internet oraz programów użytkowych. Lekcje i zajęcia dla młodzieży szkolnej z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych odbywają się, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Grupa może liczyć maksymalnie 14 uczniów. Indywidualni użytkownicy mogą korzystać z MCI codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. 

Centrum multimedialne
CzytelniaGłówne usługi informacyjno-edukacyjne w MCI:

  • Wyszukiwanie przez bibliotekarzy różnorodnych informacji na prośbę użytkowników biblioteki.
  • Samodzielne korzystanie z Internetu przez użytkowników biblioteki.
  • Instruktaże i szkolenia z zakresu obsługi Internetu.
  • Lekcje i zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Opracowanie na potrzeby biblioteki i jej użytkowników materiałów edukacyjnych i informacyjnych.