| Dokumenty | Projekty |e-Dziennik | Współpraca z firmami |

    

Aktualności - Wydarzenia 


Wydarzenia 2010-2012

Wydarzenia 2012/2013

Wydarzenia 2013/2014

Wydarzenia 2014/2015

Wydarzenia 2015/2016

Wydarzenia 2016/2017

Wydarzenia 2017/2018


 

 

Kurs „Barista”

Mimo że wakacje rozpoczęły się już w środę, nie wszyscy oddają się słodkiemu lenistwu.  W pierwszy wakacyjny weekend uczniowie klasy 2 at zamiast na plażę wybrali się do szkoły, by wziąć udział w kursie „Barista” organizowanym w ramach projektu Zawodowi.pl. Przez trzy pracowite dni oprócz wiadomości teoretycznych poznali między innymi różne techniki parzenia i podawania kawy, a także tajniki latte art, czyli dekoracji i upiększania serwowanej kawy za pomocą spienionego mleka i wszelkiego typu posypek. Prowadzący kurs, pan Dominik Deka, pokazał uczestnikom, jak prawidłowo zaparzyć fantastyczne cappuccino i idealne espresso oraz zaprezentował ciekawostki z zakresu sztuki baristycznej.

 

 

 

 

Sukces Urszuli Sadowskiej

7 i 8 czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia w Hańczowej odbyły się eliminacje centralne XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W tym najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursie w naszym kraju wzięła udział Urszula Sadowska, uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KAJ w Chełmie. Pierwszym sprawdzianem wiedzy w bloku gastronomia był test, następnie uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu sporządzania potraw, obsługi konsumenta i dietetyki. Urszula ukończyła zmagania na bardzo wysokim 4 miejscu, uzyskując tytuł laureata i tym samym prawo wstępu na uczelnie wyższe z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Laureatka została przygotowana do olimpiady przez panią Iwonę Jarząbek-Starzyńską.

 

 

 

„Bezpieczne wakacje, handel ludźmi”


12.06.2019 r. zostało zorganizowane w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji w Chełmie, w którym uczestniczyły klasy:1az, 1at, 1ht, 2ct, 3ft, 3az. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki na temat „Bezpieczne wakacje, handel ludźmi”. Mieli możliwość zadawania pytań. Na koniec zajęć otrzymali ulotki informujące „Obietnice…nie jestem na sprzedaż. Działania koordynowały pani Beata Śmigielska i pani Wanda Pawluk – pedagodzy szkolni.

 

 

 

„Odpowiedzialność karna młodzieży oraz zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu”

Z inicjatywy pedagogów szkolnych, pani Wandy Pawluk i pani Beaty Śmigielskiej, w dniu 04.06.2019 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji w Chełmie. Wysłuchali pogadanki na temat „Odpowiedzialności karnej młodzieży oraz zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu”. Końcowym punktem spotkania były pytania uczniów, na które prowadzący wyczerpująco odpowiadali.

 

 

„Tydzień bezpiecznego Internetu”

Uczennice klasy 1az Agnieszka Sotel i Alicja Piłat przygotowały prezentację multimedialną dotyczącą działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów ludzkich. Wykorzystując swoją prezentację, uczennice wykonały tablicę „TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU” Tablica została umieszczona na głównym korytarzu szkoły. W działaniach uczennice wspierała pani Wanda Pawluk.

 

 

Świadome korzystanie z Internetu

Uczniowie klasy 1ht w dniu 01.06.2019 r. na zajęciach pozalekcyjnych pn. „Warsztaty mobilności zawodowej”, motywowani przez pedagoga, panią Wandę Pawluk, włączyli się w działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczne i świadome korzystanie z Internetu. Z zaangażowaniem i weną twórczą wykonali gazetkę w formie dwóch plakatów: „TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU” i „INTERNET W NASZYM HOTELU”.

 

 

 

"Jak nie czytam, jak czytam"

"Jak nie czytam, jak czytam"- w ogólnopolskiej akcji  uczestniczyli uczniowie z klas 1at i 1 bt. 7 czerwca 2019 młodzież wybrane przez siebie książki prezentowała w Podziemiach Kredowych, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa oraz w kinie "Zorza", a tam - wspólne czytanie i konkurs (nagrodę za udział otrzymała Ania Klimiuk kl.1bt). Celem akcji było m.in. wspólne czytanie w atrakcyjnych miejscach i przyjemnej atmosferze. Uczniom towarzyszyli pracownicy Biblioteki Pedagogicznej, przewodniczka i....duch Bieluch. Imprezę czytelniczą wspierały Renata Nowosad i Anna Berbecka. fot. Anna Berbecka

 

Projekt „RÓWNY KOMIKS”

Uczniowie klas 3ht i 3ft w ramach zajęć na temat równych szans kobiet i mężczyzn w rodzinie i na rynku pracy, w oparciu o Projekt „RÓWNY KOMIKS”, wykonali prezentacje w formie rysunków przedstawiających: ,,Potyczki Kobiet i Mężczyzn”. Na forum klasy reprezentanci poszczególnych grup przedstawili i omówili swoje prace.
Zajęcia przeprowadziła pani Wanda Pawluk.
Uczennice klasy 1ht, wykorzystując prace starszych koleżanek i kolegów (kl.3ft i 3ht), przygotowały w bibliotece szkolnej wystawkę. W działaniu wspierała je pani Anna Berbecka.

 

Wycieczka szkolna na Majdanek i do Kozłówki


W dniu 30.05.2019 r. uczniowie klasy: 1at, 1bt, 1ht, 1ft, 2bt i 2ht, pod opieką pani Agnieszki Celińskiej, pani Ewy Mąki oraz pani Joanny Juszczak, uczestniczyli w wycieczce do miejsc związanych z historią i losami narodu polskiego oraz innych narodów świata. Program wycieczki obejmował następujące punkty: zwiedzanie państwowego Muzeum na Majdanku oraz pałacu Zamoyskich w Kozłówce.

Wizyta w Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady działającym w latach 1941 - 1944 na terytorium Polski, wywarła na młodzieży szczególne wrażenie, zmusiła do refleksji nad hasłem "Los nas dla was przestrogą". Uczniowie w ciszy i zadumie wysłuchali przewodników, którzy opowiedzieli o historii obozu, więźniów i ofiar oraz dziejach powojennych Majdanka. 

Druga część wycieczki obejmowała poznanie zbiorów muzealnych zgromadzonych w Kozłówce obejmujących: malarstwo, rzeźbę i grafikę, w tym portrety rodzinne i postaci historyczne, meble w stylu II Cesarstwa, ceramikę i szkło, srebra, brązy i wyroby jubilerskie, instrumenty do mechanicznego odtwarzania muzyki. Oprócz pałacu w Kozłówce młodzież podziwiała także kaplicę, przepiękny park oraz dziedziniec. 

Hotelarze w akcji

W dniu 23.05.2019 r. wybrane uczennice z klas hotelarskich: 1 ht i 2 ht, uczestniczyły w czynnościach związanych z przygotowaniem i nakryciem stołu do obsługi gości. Zaangażowanie, chęci nabywania nowych umiejętności zawodowych i efekty prac uczennic zasłużyły na docenienie i pozytywne oceny zarówno ze strony organizatorów uroczystości, jak i opiekunów młodzieży: pani Ewy Mąki i pani Joanny Juszczak. 

 

 

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2019 r. pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich’’

 

Bankiet w Zakładzie Karnym w Chełmie

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie kolejny raz udowodnili, iż potrafią w umiejętny i twórczy sposób stosować w praktyce wiadomości nabywane w toku kształcenia. Idealną okazją ku temu stał się bankiet zorganizowany w Zakładzie Karnym w dniu 16.04.2019 r., podczas którego królowało menu wielkanocne. Opiekę nad młodzieżą z klas: 1at (technik żywienia i usług gastronomicznych), 2ht (technik hotelarstwa), 3az (kucharz) sprawowały: pani Joanna Juszczak oraz pani Iwona Prończuk.
 Młodzież wyniosła cenne wskazówki do przyszłej pracy zawodowej, zdobyła nowe doświadczenia, które w przyszłości z pewnością zaowocują wzrostem kompetencji zawodowych.

Eliminacje okręgowe  XLIII edycji OWiUR w Kijanach

Urszula Sadowska i Monika Kuczyńska, uczennice klasy 4bt w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięły udział w eliminacjach okręgowych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w  bloku gastronomia. Ula zajęła 4 miejsce i pojedzie na ogólnopolski finał olimpiady do Hańczowej.

W eliminacjach okręgowych XLIII edycji OWiUR w Kijanach wzięło udział 146 uczniów. Olimpijczycy zmagali się w siedmiu blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, weterynaria, gastronomia, technologia żywności oraz architektura krajobrazu.

Pierwszym sprawdzianem wiedzy był test pisemny, na rozwiązanie którego uczniowie mieli godzinę. Później przyszedł czas na zadania praktyczne. Z obu części olimpijczycy mogli uzyskać maksymalnie po 60 punktów, czyli łącznie 120. Z każdego bloku do eliminacji centralnych zakwalifikowały się dwie lub cztery osoby (w zależności od ilości osób, które w danym bloku przystąpiły do eliminacji), mając największą liczbę punktów.

Uczennice naszej szkoły, przygotowała do olimpiady pani Iwona Jarząbek-Starzyńska

 

Kolejny sukces uczennicy ZSGiH z Chełma na szczeblu ogólnopolskim


W dniach 01- 03.04.2019 r. we Wrocławiu odbył się XXIV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Do tego etapu została zakwalifikowana nasza uczennica Patrycja Tabuła z klasy 3az. Turniej składał się z części teoretycznej i praktycznej. Motywem przewodnim był temat "Rzemiosło - nasza przyszłość". Uczestnicy mieli do przygotowania tort okolicznościowy, pięć figurek z marcepanu, eksponat z karmelu i 2 mazurki.
Patrycja ukończyła turniej na wysokim 9 miejscu w klasyfikacji generalnej, natomiast po części praktycznej znajdowała się na 2 miejscu. Uczennica otrzymała tytuł laureata, który zwalnia ją z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernik. Laureatka została przygotowana do turnieju przez panią Renatę Wituch.

 

XXIII Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu

W dniach 28 - 30 marca 2019 r. w Szczecinie odbył się etap centralny XIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorami Olimpiady był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie.
W Olimpiadzie zmagało się 64 uczniów liceów ogólnokształcących i techników o profilu gastronomicznym z całej Polski zakwalifikowanych na etapach okręgowych.

Naszą szkołę reprezentowała Angelika Stopa - uczennica klasy III at technik żywienia i usług gastronomicznych . Angelika uzyskała tytuł finalisty XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.
Jako finalistka otrzymała nagrodę rzeczową, dyplom oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie : w kwalifikacji T. 15 a także otrzymała wolny wstęp na 30 wyższych uczelni w całej Polsce.

Organizatorzy Olimpiady zadbali o część rozrywkową dla uczestników Olimpiady: była wycieczka autokarowa po Szczecinie, warsztaty kulinarne a także część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

Do startu w Olimpiadzie Angelikę przygotowywała nauczycielka zasad żywienia człowieka Bożena Grabek.

 

Jarmarkowa niedziela w Chełmie.

Chełmska hala MOSiR już po raz czwarty stała się gospodarzem kiermaszu świątecznego organizowanego w Niedzielę Palmową przez tygodnik Nowy Tydzień pod patronatem prezydenta Chełma Jakuba Banaszka i starosty chełmskiego Piotra Deniszczuka. Nie mogło nas tam zabraknąć. Na promującym Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich stanowisku przygotowanym przez uczennice klasy 4 bt Joannę Pękałę i Justynę Małecką wystawiliśmy prace uczniów naszej szkoły: stroiki świąteczne, pisanki i inne dekoracje wielkanocne. Kolorowe i starannie wykonane ozdoby cieszyły się dużym powodzeniem wśród kupujących, którym składaliśmy serdeczne świąteczne życzenia.

 

 

 

 

 

Bankiet okolicznościowy

 

Kolejny bankiet z udziałem uczniów naszej szkoły odbył się w dniu 22.03.2019 r. w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie w związku z poświęceniem nowego sztandaru. Uczniowie klas hotelarskich (1ht i 2ht) oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych (1at, 2at, 3at) podjęli trud przygotowania uroczystości pod kątem gastronomicznym. Jak zawsze perfekcyjnie nakryli i udekorowali stoły, wyeksponowali przygotowane dania, ciasta i napoje oraz zadbali o profesjonalną obsługę kelnerską przyjęcia. Prace  młodzieży nadzorowały panie Iwona Prończuk i Joanna Juszczak. Pochwały i podziękowania były najlepszą nagrodą za zaangażowanie i włożone starania. 

 

Klaudia i Partycja Finalistkami Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego

Klaudia Chadaj i Partycja Tabuła uczennice Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie zdobyły tytuł finalisty w XXII Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego, który odbył się 26 i 27 marca 2019 roku w Poznaniu. Poziom turnieju był bardzo wysoki. W rywalizacji uczestniczyli uczniowie, którzy na co dzień ćwiczą swoje umiejętności praktyczne w wykwalifikowanych cukierniach cieszących się uznaniem w całej Polsce. W gronie najlepszych znalazły się chełmianki Klaudia i Patrycja. Uczennice praktykę cukierniczą odbywają w pracowni szkolnej pod okiem nauczycielki pani Renaty Wituch, która wykazała duże zaangażowanie, przygotowując uczennice do konkursu zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym.

Mistrzowie sztuki cukierniczej wybrali najlepszych cukierników, oceniając ich wiedzę teoretyczną – pytania od jurorów oraz umiejętności praktyczne z zakresu składania i dekorowania tortów, wykonywania figurek marcepanowych oraz napisu okolicznościowego.

Praca uczennic ZSGiH została bardzo wysoko oceniona przez profesjonalne jury, zajmując wysoką pozycję. Klaudia i Patrycja otrzymały wiele nagród, a wśród nich zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie cukiernik oraz zaświadczenie upoważnienia do przyjęcia na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.
Jesteśmy z tego wyniku bardzo zadowoleni.

 

Wycieczka edukacyjna do Warszawy 

29 marca 2019 r. uczniowie klas gastronomicznych technikum i szkoły branżowej uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy. 45 - osobowa grupa uczniów pod opieką pań Agnieszki Celińskiej, Lidii Mazurek oraz Iwony Jarząbek-Starzyńskiej roku wzięła udział  w 24. Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro oraz 12. Międzynarodowych Targach Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel w Warszawie.

Młodzież zapoznała się z najnowszymi trendami rynkowymi oraz skorzystała z licznych degustacji. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników wyjazdu cieszył się autorski konkurs Roberta Sowy „Kulinarny Talent 2019”. Dwanaście potraw oceniało profesjonalne jury w składzie: Jerzy Pasikowski, Wiesław Bober, Kurt Scheller, uczestnik polskiej edycji programu "Top Chef"- Dawid Łagowski oraz jury degustacyjne, w którym zasiadły gwiazdy: Grażyna Wolszczak, Hanna Lis, Joanna Racewicz, Agnieszka Hyży, Filip Chajzer, Andrzej Sołtysik i Rafał Maserak.

 

 

„Polskie Kresy Wschodnie II RP – nasza spuścizna narodowa”

W dniu 27 marca 2019 roku w bibliotece szkolnej uczniowie klas: 3at, 3ht wzięli udział w spotkaniu historycznym. Prelekcję na temat „Polskie Kresy Wschodnie II RP – nasza spuścizna narodowa” wygłosił przedstawiciel Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie ppłk rez. dr inż. Jacek Gaj. Prelekcja została wzbogacona o pokaz prezentacji multimedialnej pt. „Moje serce zostało we Lwowie”.

Ppłk rez. dr inż. Jacek Gaj podkreślał, jak ważne są właściwe postawy moralne i wartości patriotyczne dla naszych rodaków żyjących na Kresach Wschodnich, którzy dbają o miejsca pamięci, męczeństwa, zsyłek i ludobójstwa Polaków. Pamięć o minionych wydarzeniach i losach ludzi wplata się w życiorysy i twórczość poetów, którzy żyją na dawnych wschodnich kresach Polski. Spotkanie podsumował pan Krzysztof Kołtun poeta założyciel Towarzystwa Rodzin Kresowych, który w swojej twórczości porusza tematykę kresową. Pan Krzysztof Kołtun zachęcał uczestników spotkania do utworzenia w szkole Koła Młodych Kresowian. Organizatorem spotkania była pani Wanda Pawluk, w działaniach wspierała ją pani Anna Berbecka.

Przed spotkaniem z uczniami pani Wanda Pawluk oprowadziła zaproszonego gościa po szkole. Jego zainteresowanie i podziw wzbudziły pracownie do nauki przedmiotów zawodowych oraz liczne akcenty historyczne znajdujące się w naszej szkole. Ppłk rez. dr inż. Jacek Gaj podkreślił wysoką kulturę osobistą młodzieży uczestniczącej w spotkaniu oraz profesjonalizm zawodowy uczniów obsługujących uroczystości, w których uczestniczył.

 

Konkurs Wiedzy o Zdrowym Odżywianiu

W dniu 25 marca 2019 r. odbyła się II edycja konkursu organizowanego przez Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Naszą szkołę reprezentowała 8-osobowa grupa młodzieży z klas 4bt, 3at, 3ct (technik żywienia i usług gastronomicznych). Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów roli zdrowego odżywiania oraz poszerzenie wiedzy na temat wpływu żywienia na zdrowie ludzi. Angelika Stopa, uczennica z klasy 3at, została laureatką. Zdobyła I miejsce i otrzymała nagrodę w postaci czeku na 1000 zł. Gratulujemy naszym uczniom uczestnictwa i chęci do prezentowania swojej wiedzy w konkursach.

 

Dzień Otwarty w ZSGiH - 21.03.2019

Zapraszamy do Galerii...

 

WIOSNA!

W związku z nadejściem wiosny uczniowie naszej szkoły uczący się języka niemieckiego zorganizowali wystawę bukietów wiosennych.
Każdy, kto przygotował bukiet i nauczył się określonego słownictwa związanego z tą porą roku, został nagrodzony ocenami celującymi, bardzo dobrymi oraz dobrymi. Bukiety można było zakupić, a zgromadzone pieniądze zostały przeznaczone na promocję szkoły.
Pomysłodawczynią i organizatorką akcji była pani Wiesława Orłowska-Krawczak, bukiety fotografowała pani Anna Berbecka.

 

TARGI   ITB  BERLIN 2019

Po raz pierwszy 45 osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły kształcąca się w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa  w dniach 9.03.-12.03.2019 r. wyjechała  na wycieczkę zawodoznawczo - krajoznawczą  do Niemiec. Wyjazd ten związany był z udziałem uczniów w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB 2019 Berlin. Uczestnicy imprezy zapoznali się z ofertą turystyczną  187 krajów świata oraz wszystkimi pokrewnymi  gałęziami rynku  turystycznego tj. firmami przewozowymi, noclegowymi,  ubezpieczeniowymi.

Drugiego dnia dużym wyzwaniem dla uczestników wyjazdu, ze względu na deszczową pogodę, było zwiedzanie  Berlina  pod opieka wykwalifikowanego przewodnika miejskiego.  Wszyscy podziwiali: główny plac Berlina Wschodniego (Alexanderplatz),  plac Żandarmerii, Bebelplatz, na którym odbyło się słynne palenie książek, Uniwersytet, Zbrojownie, Wartownię, Pałac Cesarski, Nikolaiviertel, pozostałości muru berlińskiego, Parlament Niemiecki – Reichstag, Bramę Brandenburską, Kolumnę Zwycięstwa. 

Dodatkowa atrakcją był wjazd na Fernsehturm -  365 metrową wieżę telewizyjną z tarasem widokowym. 
Mnogość atrakcji, niesamowita atmosfera, spotkania z ciekawymi ludźmi sprawiły, że wyjazd do Berlina  był niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników wycieczki .

Opiekunami młodzieży były panie: J.Juszczak, E.Mąka, B.Sienicka

Zapraszamy do Galerii..

 

Sylwetka wzorowego hotelarza

 Uczniowie z klasy 2ht Jagoda Taras i Jakub Sowiński prezentują strój hotelarza. 

Bardzo istotnym elementem jest m.in. wygląd zewnętrzny, wizerunek załogi w pracy, gdyż pracownicy stanowią wizytówkę miejsca swego zatrudnienia. Dlatego też wszyscy powinni prezentować się schludnie i profesjonalnie. To właśnie strój odzwierciedla otoczenie oraz pozycję w strukturach przedsiębiorstwa, a każdy jest oceniany na podstawie wyglądu zewnętrznego.

W czasie pracy w obiekcie hotelarskim wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej oraz noszenie zadbanych strojów służbowych. Niedopuszczalne jest, aby pracownicy pracowali w niejednolitych, poplamionych strojach, rozpiętych kołnierzykach, sandałach. Stroje służbowe są jednakowe dla poszczególnych grup pracowników, z podziałem na kierownictwo, pracowników bezpośrednio obsługujących gości, pracowników zaplecza czy praktykantów.

Podstawowe zasady wyglądu zewnętrznego pracowników hotelu

Kobiety: ubranie – garsonka w barwach danej firmy (spódnica o długości przed kolana, do kolan, za kolana, nie może to być mini albo maxi, żakiet nie powinien być opięty), wyjątkowo w niektórych hotelach dopuszczalne są spodnie, biała bluzka, rajstopy zbliżone kolorem do ciała.

 • Ubranie – czyste i wyprasowane.

 • Obuwie - czyste, w dobrym stanie, najlepiej pełne (nie sandały), zakrywające palce i pięty (czółenka), ich kolor zależy od koloru stroju.

 • Makijaż- powinien być lekki, dyskretny, delikatny, subtelny, podkreślający urodę oraz profesjonalizm. Dłonie powinny być czyste, a paznokcie dobrze utrzymane i niezbyt długie. Kolor lakieru do paznokci powinien być subtelny i nie przyciągać uwagi.

 • Włosy – powinny być czyste i zadbane, uczesane w sposób klasyczny, brak odrostów, włosy upięte, spinki dopasowane do koloru włosów.

 • Świeży oddech.

 • Biżuteria i ozdoby powinny być skromne i noszone w sposób i w ilościach klasycznych: kolczyki lub klipsy nie powinny być zbyt duże i ekstrawaganckie, nie więcej niż po jednym kolczyku w uchu: pierścionki – nie więcej niż dwa.

 • Identyfikator jest najważniejszym elementem i powinien znajdować się w odpowiednim miejscu (na odpowiedniej wysokości i po lewej stronie).

 • Perfumy, woda toaletowa – niezbyt intensywne.

Mężczyźni: ubranie - garnitur w barwach danej firmy, krawat lub muszka o kolorze pasującym do garnituru, biała koszula.

 • Ubranie – czyste i wyprasowane.

 • Obuwie - kolor powinien być dopasowany do koloru stroju, buty kryte, czyste.

 • Twarz ogolona lub z zadbaną brodą czy wąsami, nie dopuszcza się także kilkudniowego zarostu.

 • Dłonie powinny być czyste, a paznokcie dobrze utrzymane.

 • Włosy odpowiednio ostrzyżone, umyte i uczesane.

 • Świeży oddech.

 • Ozdoby powinny być skromne: nie powinni posiadać kolczyków, dopuszcza się skromny łańcuszek i obrączkę.

 • Identyfikator jest najważniejszym elementem i powinien znajdować się w odpowiednim miejscu (na odpowiedniej wysokości i po lewej stronie)

 • Woda kolońska- niezbyt intensywna.

Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. Beaty Sawickiej, Wydawnictwo Format-AB

  Wybór tekstu z podręcznika - Renata Winiarczyk, pomysł i fot. Anna Berbecka  

 

Pancake Day- Dzień Naleśnika z ZSGiH

Angielskim odpowiednikiem Tłustego Czwartku w Polsce jest Pancake Day - Dzień Naleśnika, który obchodzony jest w przeddzień Środy Popielcowej. Tradycyjnie w tym dniu organizowane są „biegi z patelniami”, których zwyczaj wywodzi się z angielskiego hrabstwa Buckinghamshire.
Wzorem angielskiej tradycji 5 marca zorganizowaliśmy w tym roku, po raz pierwszy w naszej szkole, „Pancake Day – Dzień Naleśnika”. Za organizację pełnych atrakcji obchodów odpowiedzialni byli: p. Iwona Jarząbek- Starzyńska, p. Lidia Mazurek, p. Monika Emerla, p. Monika Spiaszko, p. Marzena Nowosad i p. Radosław Buczma.

Nasi uczniowie mogli posmakować typowych angielskich naleśników przygotowanych przez swoich kolegów pracujących pod czujnym okiem p. Iwony Jarząbek- Starzyńskiej i p. Lidii Mazurek. Ponadto, zorganizowaliśmy, cieszące się ogromnym zainteresowaniem, zawody „naleśnikowe”, w których udział wzięło 7 drużyn z klas: 1at, 2ct, 2kz, 3az, 3at oraz dwie drużyny z klasy 2at. Uczestnicy musieli zmierzyć się w 5 konkurencjach.

Pierwsza z nich polegała na przygotowaniu najsmaczniejszych i najbardziej efektownych naleśników. Dania oceniało jury w składzie: p. Beata Sienicka, p. Iwona Jarząbek- Starzyńska, p. Marzanna Stus, p. Bożena Szukało oraz p. Monika Sapiaszko. Kolejnymi konkurencjami były: bieg z przeszkodami z patelnią z naleśnikiem, jedzenie naleśnika na czas, żonglowanie naleśnikiem na patelni oraz rozwiązanie zadania z wiedzy o kulturze brytyjskiej.

Po bardzo emocjonującej walce wyłoniono 3 zwycięskie drużyny. I miejsce zajęła drużyna z klasy 2ct, miejsce II klasa 3 at, a miejsce III drużyna dziewcząt z klasy 2at. Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody. Uczestnikom gratulujemy, a wszystkim zaangażowanym w organizację osobom oraz publiczności dziękujemy.
Widzimy się za rok!

Zapraszamy do galrii... 

Pancakes - przepis /około 20 sztuk/

Składniki:
1,5 szklanki mąki
3 jajka
150 gram jogurtu naturalnego
60 gram masła
150 mililitrów wody gazowanej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka cukru
szczypta soli

Sposób wykonania:
Roztopić masło i schłodzić. Mąkę przesiać do miski, dodać jajka i pozostałe składniki. Wyrobić ciasto. Smażyć na złoty kolor z obu stron.
Podawać z cukrem pudrem, kremem czekoladowym, syropem klonowym, dżemem, świeżymi owocami.

 

TYDZIEŃ PATRONA

KAJ - NASZ PATRON

Wystawa map mentalnych przygotowanych przez uczniów poszczególnych klas pod kierunkiem wychowawców.

Pomysłodawczyniami zadania były panie Monika Emerla, Marzena Nowosad i Monika Sapiaszko.

Portret patrona szkoły indywidualnie wykonała uczennica klasy 1ft Agata Lemieszek.

 

 

 

 

 

 

Konkurs na wiersz o Chełmie, ZSGiH i KaJ-u

W trakcie Tygodnia Patrona Szkoły odbył się Konkurs na wiersz o Chełmie, ZSGiH i KaJ-u. Jego celem było wzbudzanie i rozwijanie w uczestnikach zainteresowania poezją oraz zachęcenie do aktywności twórczej. Gratulujemy młodym poetom pomysłów, gdyż każdy wiersz jest niepowtarzalny. Organizatorkami konkursu były p. Wiesława Orłowska - Krawczak i p. Marzanna Stus. Zapraszamy do lektury tekstów. 

Wiersze o Chełmie, Gastronomach i KAJ-u
***
W mieście dobrze słynie,
Wiedział, że tu się rozwinie.

W swojej redakcji tylko szczerze
Pisał wszystko na papierze.
Choć po ziemi już nie stąpa,
O „Kamenie” słuch pozostał.
Jak skończyła się historia?
Szkoły mej patronem został.

Natalia Troć klasa 4bt


„Niech patrzą”
Niech patrzą wrogowie
co nienawiść w sercu mają,
jak to Chełmianie w poetów
się zmieniają i wciąż dawnych,
takich jak Jaworski, utwory przytaczają.
By rozwój i piękno miasta pokazać,
Tym, co wyjechali w dalekie strony
i wracać nie chcą, ludziom,
którzy w Chełm nie wierzą!

Wiktoria Kisiel – Rynkowska klasa 2ct


***
Idziesz już do Czwórki,
Więc uważaj na klasówki.
Czytaj książki i lektury,
Potem znów wejdź w szkolne mury,
Bo wakacje już minęły,
I tornistry się zamknęły.
Bierzcie się, bierzcie się do roboty,
A nie tylko w głowie psoty!

Patryk Kamela klasa 1ht


***
Chełm, miasto Wschodu
warte zachodu, a w tym mieście
skromna szkoła,
w której przyswajana jest kultura.
Miłość, Bóg, Honor, Ojczyzna
te wartości znane,
w Gastronomach promowane.
Kazimierz Andrzej Jaworski
dla nas przykładem jest,
gdyż Ojczyznę kochał też.
Więc i ty bohaterze młody,
szanuj swój kraj cały.
W szkole co dzień chętne siedzę,
O Jaworskim poszerzam swoją wiedzę.
Na tym kończę rymowanie,
aby skrócić Wam czytanie.

Weronika Kaczorowska klasa 3at


***
Jedni mają miasto Kraka
Inni mają w herbie ptaka
A my mamy miasto misia
Co się skrył podziemiach dzisiaj
Duch Bieluszek go tam gości
Pokazuje mu swe włości
Piękne kościoły i ulice
Zabytkowe kamienice
To jest właśnie Chełm kochany
Nie przez wszystkich doceniany.

Weronika Domińczuk klasa 3at


***
W zieleń się stroją place i skwerki,
w żółte kaczeńce brzegi Uherki.
Nad miastem jak strażnik wyniosła
tkwi góra, z niej echo dzwonów
gubi się w chmurach.
Piękne ulice i gmach szeroki
a wokół niego wspaniałe obłoki.
Jakże nie kochać Cię miasto drogie
Twoja uroda ładniejsza co dzień.

Małgorzata Błachnia klasa 3at


 

„OMNIBUS WIEDZY O PATRONIE”

W ramach Tygodnia Patrona Szkoły 6 marca 2019 r. odbył się dla uczniów klas pierwszych konkurs „OMNIBUS WIEDZY O PATRONIE”. Sprawdzał wiedzę uczniów na temat życia i twórczości Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Zmagania wygrały ex aequo klasy 1bt i 1ft. 
Konkurs przygotowały i przeprowadziły p. Kamila Tunicka i p. Marzanna Stus

 

W Tygodniu Patrona uczniowie pod kierunkiem pani Anny Jawornickiej - Dobosz zbierali informacje na temat pomnika przyrody, symbolu naszej szkoły. Efektem było wykonanie portfolio i plakatów na temat "Miłorząb dwuklapowy- cechy gatunkowe i właściwości zdrowotne".
Plakaty zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym. 

W Tygodniu Patrona Szkoły uczniowie klas 1ht, 3ct, 4bt uczestniczyli aktywnie zajęciach sportowych, 25, 26, 28 lutego i 1 marca pod kierunkiem pani Anety Wójtowicz ćwiczyli Zumbę i zorganizowali pokaz piramid. 


27 lutego odbył się turniej piłki siatkowej klas czwartych - kl 4at, 4bt, 4ct pod opieką pani Anety Wójtowicz, pani  Bożeny Szukało, pana Adama Rejenta.
Wyniki:

I miejsce- 4ct
II- 4bt
III- 4at

Uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

W trakcie trwania Tygodnia Patrona Szkoły uczennice klasy 3ft - Ewa Kluziak i Weronika Petruk aktywnie włączyły się w akcję promowania czytelnictwa poezji KAJ-a wśród rówieśników poprzez lekturę jego wierszy.

 

Tydzień Patrona Szkoły stał się okazją do lektury sonetów W. Szekspira  w językach polskim, angielskim i rosyjskim. 

 

Wizyta w Izbie Pamięci

Uczniowie klasy 1ht 28 lutego w czasie godziny z wychowawcą pod opieką pani Renaty Winiarczyk odwiedzili Izbę Pamięci, gdzie:
-  zapoznali się z życiorysem KAJ-a,
-  odczytali wybrane utwory,
-  oglądali pamiątki związane z patronem szkoły zgromadzone w Izbie Pamięci,
-  wpisali się do księgi pamiątkowej, 
-  następnie stworzyli mapę skojarzeń. 

 

 

WYNIKI SONDAŻU NA PODSTAWIE TEZ KAJA

W związku z ,,Tygodniem Patrona" we wszystkich klasach pierwszych, pedagog przedstawiła tezy KAJ – a dotyczące Chełma, zawarte w pierwszym wydaniu ,,Kameny", a następnie  przeprowadziła  w dniach 28.02.2019 – 01.03.2019 sondaż na podstawie tych tez. W głosowaniu uczestniczyło 90 uczniów. Każdy z nich miał  do dyspozycji 2 głosy.
Tezy KAJ – a, które zamieścił w ,,Kamenie":
1.      Żeby biblioteki chełmskie miały więcej abonentów i książek.
2.      Żeby do Chełma częściej zaglądały dobre zespoły muzyczne.
3.      Żeby miejscowi amatorzy nie marnowali swojego talentu na bezwartościowe sztuczydła.
4.      Żeby sale koncertowe nie świeciły pustką.
5.      Żeby chełmskie recytatorki na występach publicznych nie produkowały się tylko  Ujejskim     i  Konopnicką.
6.      Żeby kina nie częstowały nas wysortowanemi kiczami.
7.      Żeby szyldy wyglądały estetycznie, a napisy na nich były ortograficzne.
8.      Żeby miasto wystawiło na ulicach skrzynki na śmieci, gdy taki Kałusz, liczący dziewięć tysięcy mieszkańców, je posiada.
9.      Żeby nie zamiatano w dzień ulic, gdy tłumy muszą wdychać mikroby.
10.   Żeby  Chełm,  posiadający już basen, zdobył się i na łazienki publiczne.
 
WYNIKI SONDAŻU:
Miejsce 1 - Żeby do Chełma częściej zaglądały dobre zespoły muzyczne. - 76 głosów
Miejsce 2 - Żeby kina nie częstowały nas wysortowanemi kiczami. - 41 głosów
Miejsce 3 - Żeby Chełm,  posiadający już basen, zdobył się i na łazienki publiczne.  - 19 głosów
Miejsce 4 - Żeby nie zamiatano w dzień ulic, gdy tłumy muszą wdychać mikroby. - 11 głosów
Miejsce  5 - Żeby biblioteki chełmskie miały więcej abonentów i książek. - 10 głosów
Miejsce 6 - Żeby miejscowi amatorzy nie marnowali swojego talentu na bezwartościowe sztuczydła. - 8 głosów
Miejsce 7 - Żeby szyldy wyglądały estetycznie, a napisy na nich były ortograficzne.
Żeby miasto wystawiło na ulicach skrzynki na śmieci, gdy taki Kałusz, liczący dziewięć tysięcy mieszkańców, je posiada. - każde po 5  głosów
Miejsce 8 - Żeby sale koncertowe nie świeciły pustką. - 4 głosy
Miejsce 9 - Żeby chełmskie recytatorki na występach publicznych nie produkowały się tylko Ujejskim i  Konopnicką. - 1 głos

 

Śladami Patrona

Tydzień Patrona stał się inspiracją do poznania atrakcji turystycznych Chełma. W dniu 28.02.2019 r. uczniowie klasy 2ct udali się na pieszą "wędrówkę po mieście", by wspominać miejsca, z którymi był związany Kazimierz Andrzej Jaworski. Zwieńczeniem spaceru była wizyta w Chełmskim Ośrodku Informacji Turystycznej i spotkanie z pracownikami, którzy zapoznali uczniów z charakterem swojej pracy i jej znaczeniem z punktu widzenia potrzeb turystów. Następnie uczniowie udali się do Muzeum Ziemi Chełmskiej na wystawę poświęconą sztuce barokowej, gdzie pod czujnym okiem przewodnika uczestniczyli także w zajęciach zorganizowanych dla małych dzieci. Obserwowali z zaciekawieniem sposób pracy, komunikacji i metody pobudzania maluchów do aktywnego poznawania elementów charakterystycznych dla epoki baroku. 

Śladami KAJ-a

W dniu 26.02.2019 r. uczniowie klasy 1 ht pod opieką pani Ewy Mąki i pani Joanny Juszczak udali się na dwugodzinny spacer po mieście „Śladami KAJ-a”. Dodatkowo świętowanie Tygodnia Patrona Szkoły zostało wzbogacone o zwiedzanie Chełmskich Podziemi Kredowych i spotkanie z Duchem Bieluchem. Podjęte działania zainspirowały młodzież do głębszego poznawania historii miasta i regionu oraz zachęciły do pieszych wędrówek po Chełmie - mieście, w którym mieszkał, pracował i tworzył Kazimierz Andrzej Jaworski. 

 

Tydzień Patrona szkoły 2019

 

„Hazard? Nie, dziękuję” - ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów i zwrócenie uwagi na ryzyko związane z rozpowszechnianiem gier hazardowych wśród młodzieży, na problemy, które wynikają z ich uprawiania oraz na konsekwencje prawne związane z udziałem i oferowaniem nielegalnych gier hazardowych. W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej, dnia 25 lutego 2019 r., odbyły się na terenie szkoły zajęcia dla uczniów przeprowadzone przez przez przedstawicieli Urzędu Celno Skarbowego. Młodzież z klas 4ct, 4at, 1ht, 2cz, 2ht, 2kz,1ft, 1az, 3at, 1at, 2ft, 3ft poznała rodzaje gier hazardowych, także internetowych. Dowiedziała się, jaka jest skala zysku dla ich organizatorów i jak nieosiągalne wygrane dla ich uczestników. Uczniowie uzyskali wiedzę o nielegalności większości takich przedsięwzięć i konsekwencjach udziału w bezprawnym hazardzie oraz zostali zapoznani z mechanizm uzależnienia od grania. 

fot. A. Berbecka.

 

Spotkanie z przedstawicielami UP w Lublinie

Dnia 24.01.2019 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 
Uczelnia prowadzi kształcenie oraz badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach, które łączą się bezpośrednio z kierunkami kształcenia w naszej szkole:
- technika, technologie i organizacja wytwarzania żywności,
- kształcenie i ochrona środowiska życia człowieka,
- zdrowie, zdrowy styl życia.
Młodzież z klas czwartych miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni oraz wysłuchała trzech ciekawych wykładów:
- ,,Żywność kosmiczna",
- ,,Grzyby Micromycetes - wrogowie czy przyjaciele człowieka?",
- ,,Ciekawostki dietetyczne - fakty i mity".

 

 

Drogi do Niepodległej

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasze miasto i Ojczyznę uczniowie ZSGIH wzięli udział w I śródroczu bieżącego roku w realizacji programu „Młodzi w akcji – Wiwat Niepodległość”, który jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie. Młodzież przeprowadziła wywiady ze świadkami historii pamiętającymi wydarzenia z okresu II wojny światowej i  udokumentowała je. Uczniowie próbowali określić, czym jest dla niech współczesny patriotyzm oraz w jaki sposób możemy wyrażać go codziennym życiu. Przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące przeszłości oraz zmian, jakie zachodziły na terenie Chełma w ostatnim stuleciu. Część osób wykonała prezentacje mówiące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę i bohaterach tamtych dni.  Na zakończenie projektu młodzież odwiedziła Muzeum Chełmskie i obejrzała wystawę "Do Niepodległej - Chełm w latach 1913 -1918”. Ciekawa prelekcja przybliżyła im historię odzyskania niepodległości przez miasto oraz sylwetki osób, które się do tego przyczyniły.
Szkolnym koordynatorem programu była pani Marzanna Stus, w działaniach wspierały ją pani Wanda Pawluk i pani Beata Śmigielska.

Chełm na starych fotografiach:

- widok ul. Lubelskiej

- "Gorka" od strony południowej

100 Lat Niepodległości Polski - prezentacja Patrycji Walczuk

 

Powrót do przeszłości 

Uczniowie klas 3at, 3ft, 2at poznali zawiłe drogi do wolności Chełma w czasie lekcji muzealnej i oglądania wystawy "Do Niepodległej - Chełm w latach 1913-1918" w Muzeum Chełmskim. Zapoznali się z unikatowymi fotografiami przedstawiającymi wygląd naszego miasta 100 lat temu. 

Natomiast uczniowie klas 2at i 2ht byli w "Gościnie u biskupa" - wystawa przybliżyła im realia życia w baroku oraz kulturę i tradycje sarmackie. 
Młodzież uczestniczyła w wystawach pod opieką p. J. Juszczak, p. M. Stus i p. K. Tunickiej.  

 

 

Bankiet z okazji V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

16.01.2019 r. uczniowie z klas: 1at, 3at, 3az pod opieką p. Iwony Jarząbek – Starzyńskiej i p. L. Mazurek odsługiwali w Szkole Podstawowej nr 7 w Chemie poczęstunek dla uczestników V Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zadaniem uczniów było przygotowanie stołów, zastawy, łakoci oraz obsługa gości. Zaangażowanie i umiejętności naszych uczniów zostały docenienie licznymi pochwałami.

 

 Sukces  cukierników – uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

23 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył się Wojewódzki Etap XXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i XXII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Motywem przewodnim części praktycznej wojewódzkiego turnieju  był temat: „Rzemiosło-nasza przyszłość”.

Zmagania młodych cukierników wnikliwie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli oświaty, nauczycieli, mistrzów cukiernictwa, a także sponsorów. Uczennice naszej szkoły zajęły czołowe miejsca w obu turniejach. Patrycja Tabuła – uczennica klasy trzeciej, zdobyła I miejsce w XXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz III miejsce w XXII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Do obu turniejów zarówno pod kątem teoretycznyjm, jak i praktycznym Patrycja była przygotowana przez p. Renatę Wituch. 

Również wysoko w XXII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego,  uplasowały się uczennice klasy drugiej – Klaudia Chadaj oraz Aleksandra Żeliszczak, które przygotowywały się do konkursu pod opieką p. Renaty Wituch i p. Małgorzaty Miszczak. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy  i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Patrycja Tabuła będzie reprezentowała woj. lubelskie podczas Ogólnopolskiego Finału we Wrocławiu i Poznaniu, który odbędzie się w marcu i kwietniu 2019 roku.

Wszystkim uczennicom gratulujemy, a laureatce turnieju życzymy powodzenia w ogólnopolskim finale.

Jeśli chcesz być mistrzem – rzemieślnikiem, zapraszamy do Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie do klas o profilu cukiernik lub kucharz. 

 

XI Edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

XI edycja Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w roku szkolnym 2018/2019 odbywała się pod hasłem „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4ht: Paulina Łój i Kacper Horszczaruk, którzy zostali wyłonieni w dniu 11.10.2018 r. w szkolnym konkursie "Mistrz Hotelarstwa". 
Cele Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej szeroko opisane w Regulaminie to:
1. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa zatwierdzonej przez Ministra Edukacji.
2. Kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.
3. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich.
4. Motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych w szkołach wyższych.
5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
6. Stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.
7. Prowadzenie współzawodnictwa miedzy szkołami.
8. Integracja środowiska hotelarskiego.
Koncepcja OWH znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach nauczycieli przedmiotów hotelarskich, stąd od lat inspirują młodzież do udziału w konkursach. Opiekunami Pauliny i Kacpra były p. Renata Winiarczyk i p. Joanna Juszczak. Etap okręgowy odbył się w Warszawie w dniu 4.01.2019 r.

 

Eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu

11.01. 2019 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dwóch województw: lubelskiego i świętokrzyskiego.

Do etapu okręgowego przystąpiło 75 uczniów z 38 szkół ponadgimnazjalnych - liceów ogólnokształcących i techników o profilu żywieniowym. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Angelika Stopa z klasy 3at i Weronika Bondaruk z klasy 4a.

Angelika Stopa zajęła 6 miejsce, najwyższe spośród uczniów technikum. W najbliższym czasie Komisja Centralna ogłosi ostateczne, kto zakwalifikował się do etapu centralnego. Angelikę do eliminacji okręgowych przygotowała p. Bożena Grabek nauczycielka przedmiotów zawodowych.

 

 

Spotkanie opłatkowe Służb Mundurowych

W dniu 18.12.2018 r. w sali różańcowej przy Bazylice NNMP odbyło się spotkanie opłatkowe Służb Mundurowych. Za zaplanowanie, przygotowanie, obsługę i prace porządkowe związane z organizacją bankietu w formie zasiadanej odpowiedzialni byli wybrani uczniowie z klas: 1at, 2at i 4bt (technik żywienia i usług gastronomicznych), 3az (kucharz), 3ht i 4ht (technik hotelarstwa), pod opieką pani Iwony Prończuk i pani Joanny Juszczak. Zdobyte przez młodzież doświadczenia z pewnością będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Liczne podziękowania za wysoki poziom obsługi złożono na ręce opiekunów. 
 

Spotkanie opłatkowe w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie 

 
W dniu 20.12.2018 r. w siedzibie NOSG w Chełmie miało miejsce spotkanie opłatkowe funkcjonariuszy Straży Granicznej. Za przygotowanie części gastronomicznej odpowiedzialne były panie Iwona Prończuk i Joanna Juszczak, które zaangażowały do współpracy młodzież z klas: 1at i 3at (technik żywienia i usług gastronomicznych) i 1ht (technik hotelarstwa).  Uczniowie po raz kolejny zaprezentowali bardzo wysoki poziom sztuki kelnerskiej i stanęli na wysokości powierzonych im zadań. Organizatorzy uroczystości docenili pochwałami i podziękowaniami wkład pracy opiekunów i uczniów ZSGiH. 

 

"Hej kolęda, kolęda..."

20 grudnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły zaprosili całą społeczność szkolną do wspólnego kolędowania. Śpiewali znane pastorałki i kolędy. Przepiękny koncert przygotowali pod opieką ks. Piotra Kanaka. Uczniowie życzyli dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz swoim kolegom i koleżankom zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych wspaniałych dni w Nowym 2019 Roku. 

 

Jarmark Bożonarodzeniowy.

16 grudnia w Miejskiej Hali Sportowej odbył się po raz czwarty Jarmark Bożonarodzeniowy. Patronowali mu Jakub Banaszek - prezydent Chełma i Piotr Deniszczuk - starosta chełmski. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Pod opieką pani Anny Pastuszak uczniowie Justyna Małecka, Joanna Pękała z klasy 4 bt oraz Mateusz Juszczuk, Dawid Czyż i Bartek Szostak z klasy 3az prezentowali na pięknie przystrojonym stoisku świąteczne ozdoby - stroiki, bombki i choinki wykonane przez uczniów naszej szkoły. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem, zwiedzający zachwycali się pięknymi pracami. A my składaliśmy życzenia świąteczne w imieniu uczniów i pracowników szkoły częstując piernikami wykonanymi przez uczniów pod kierunkiem pani Renaty Wituch. Było pięknie i świątecznie!

 

I miejsce Uli Sadowskiej

14 grudnia 2018 r. w Medycznym Studium Zawodowym odbył się etap rejonowy XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę reprezentowała Urszula Sadowska z klasy 4bt. Test wiedzy obejmował treści z zakresu szeroko pojętych zagadnień prozdrowotnych, pierwszej pomocy, uzależnień, zasad odżywiania, profilaktyki chorób oraz historii PCK. Zmagania przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Chełma i rejonu zakończyły się sukcesem naszej uczennicy. Urszula Sadowska zajęła I miejsce i będzie reprezentować nasz rejon w etapie wojewódzkim, który odbędzie się w Lublinie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Spotkanie opłatkowe 

W dniu 13.12.2018 r. wybrani uczniowie z klas: 1at i 3at (technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 2 ht (technik hotelarstwa) pod opieką Pani Iwony Prończuk i Pani Joanny Juszczak uczestniczyli w przygotowaniu przyjęcia opłatkowego w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie. Ich zadanie polegało na nakryciu stołu bielizną i zastawą stołową, dekoracyjnym złożeniu serwetek i podaniu dań, których skład surowcowy opierał się na menu wigilijnym. Sprawna organizacja pracy i efektowne jej zakończenie zasłużyło na docenienie i wyrazy uznania.  

 

Chełmianie czytają Pismo Święte

11 i 12 grudnia 2018 r. uczniowie klas 2at, 2ht, 3at pod opieką pani Marzanny Stus,  pani Kamili Tunickiej i księdza Piotra Kanaka uczestniczyli w VI edycji czytania Biblii.  Lektura Pisma Świętego odbywała się w Kościele Baptystów. Mamy nadzieję, że akcja będzie zachętą dla nas wszystkich, by przeczytać Pismo Święte "od deski do deski". 

 

 

Kolory Jesieni – Herbstfarben

28 listopada br. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród za udział w konkursie Kolory Jesieni – Herbstfarben.

Celem konkursu było ukazanie piękna tej pory roku poprzez prace wykonane z wykorzystaniem darów natury – liści, kasztanów, żołędzi, gałązek drzew, suchych kwiatów.  Konkurs nawiązywał do święta listopadowego – Wszystkich Świętych. Uczniowie oprócz zdolności plastycznych musieli wykazać się znajomością słownictwa z języka niemieckiego związanego tematycznie z pracami.

Organizatorem konkursu była pani Wiesława Orłowska-Krawczak przy współudziale pani Anny Berbeckiej, która sfotografowała wszystkie prace i zorganizowała internetowy plebiscyt na Facebooku na najlepszą kompozycję.
 


Wyniki konkursu:
I miejsce Kaja Bochen - kl. II ct,
II miejsce Klaudia Kulik - kl. IV bt
III miejsce Dominika Panas - kl. II at
 
Przyznane zostały również dwa wyróżnienia:
Justynie Mazurek - kl. II ft  
Karolinie Głąb - kl. III at
 
Konkurs na Facebooku wygrała Paulina Gorzała - kl. I at.

 

 

Wycieczka do Hotelu "Kozak" w Chełmie

Uczniowie klasy 1ht (technik hotelarstwa) w dniu 11.12.2018 r. pod opieką pani Ewy Mąki i pani Joanny Juszczak odwiedzili Hotel "Kozak" mieszczący się przy ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie. Dzięki gościnności i zaangażowaniu właścicieli obiektu młodzież miała szansę poznać zasady działania hotelu w praktyce i zobaczyć, jak praca hotelarza wygląda "od środka". Łączenie teorii z praktyką to nieodzowny element efektywnego nauczania, czego potwierdzeniem były liczne pytania uczniów adresowane do pracownika recepcji hotelu. Otwarto przed młodzieżą drzwi pokoi jednoosobowych, dwuosobowych typu double, apartamentów, zapoznano z tajnikami pracy w obrębie recepcji, regulaminem hotelu, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych czy sposobami podawania posiłków dla gości hotelowych. Wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie wycieczki z pewnością zaowocuje skutecznym przygotowaniem młodzieży do przyszłej pracy zawodowej. 

 

ODZNACZENIE DLA ZSGIH

30 listopada 2018 r. odbyły się obchody 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W czasie uroczystości nasza szkoła została nagrodzona medalem za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa.
Otrzymane odznaczenie jest dla naszej społeczności niezwykle ważnym i zaszczytnym wyróżnieniem.

 

Uroczystość z okazji 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody

Uroczystość z okazji 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody odbyła się dnia 27 listopada 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Uczniowie klas hotelarskich (1ht, 3 ht, 4 ht), technik usług turystycznych (1bt), technik żywienia i usług gastronomicznych (1at, 2 at, 3 at) oraz kucharz (3 az) pod fachową opieką nauczycieli zawodu pani Joanny Juszczak i pani Iwony Prończuk uczestniczyli w pracach związanych z organizacją, obsługą kelnerską oraz czynnościami porządkowymi bankietu. Nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości powierzonego im zadania i otrzymali wiele ciepłych słów oraz pochwał od organizatorów i zaproszonych gości. Zdobyte doświadczenie i umiejętności z pewnością podniosą poziom świadczonych przez nich usług i będą wykorzystane w późniejszej pracy zawodowej na współczesnym wymagającym rynku pracy.

 

Konkurs na prezentację multimedialną „Thanksgiving Day – annual national holiday in the USA”

22 listopada 2018 w Stanach Zjednoczonych obchodzono  święto Dziękczynienia. Nauczycielki Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie p. M. Sapiaszko, p. M. Emerla i p. M. Nowosad zorganizowały  międzyszkolny konkurs na prezentację multimedialną „Thanksgiving Day – annual national holiday in the USA”.   W  konkursie wzięło udział 27 uczniów z 13 szkół. Zwycięskie prace przygotowali: I miejsce – Kinga Bondaruk – Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie II miejsce – Julia Wachewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Chełmie III miejsce – Aleksandra Grzesiuk – Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie Wyróżnienie – Mateusz Sobolewski – Szkoła Podstawowa w Stawie. W trakcie podsumowania, które odbyło się w ZSGiH uczestniczy konkursu mogli podziwiać zwycięskie prezentacje i skosztować specjałów typowych dla święta Dziękczynienia. Poczęstunek  przygotowali uczniowie ZSGiH pod nadzorem p. I. Jarzabek-Starzyńskiej, p. E. Lisieckiej i p.L. Mazurek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów. Serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

6.11.2018 r. miał miejsce etap szkolny XXIII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W tym roku tematyką wiodącą były zagadnienia z zakresu "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu". 
Etap okręgowy olimpiady zostanie przeprowadzony 11.01.2019 r. w Lublinie. Naszą szkołę będą reprezentowały Weronika Bądaruk /kl. 4at/ i Angelika Stopa /kl. 3at/.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 

XLIII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok gastronomia

26.10.2018 r. odbył się szkolny etap XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok gastronomia. Teoretyczną część stanowił test, natomiast część praktyczna zawierała 3 zadania: składanie serwetek, sporządzanie jajka w koszulce oraz omówienie zastosowania kasz w produkcji kulinarnej.
Do etapu okręgowego w Kijanach, który będzie miał miejsce 12-13.04.2019 r., zakwalifikowały się uczennice klasy 4bt: Weronika Kuczyńska, Urszula Sadowska i Weronika Adwent. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Święto Dyni

26 października to święto w Stanach Zjednoczonych znane jako „Pumpkin Day”. W tym roku szkolnym obchody Święta Dyni w naszej szkole zorganizowali: P. M. Emerla, P. M. Sapiaszko, P. M. Nowosad, P. R.Buczma. Jednym z elementów obchodzenia tego święta był konkurs na najbardziej fantazyjnie, oryginalnie i pomysłowo wyrzeźbioną dynię. Prace konkursowe uczniów można było podziwiać przez kilka dni w holu szkoły a 26 października odbyło się głosowanie. Głosami uczniów i nauczycieli zwycięska dynia została przygotowała przez uczennicę kl. III ft Kamilę Ryszkiewicz. Drugie miejsce zdobyła dynia wyrzeźbiona przez uczennicę kl. III at Magdalenę Dudek. Natomiast trzecie miejsce przypadło dyni przygotowanej przez uczennice klasy II ft Ewę Bednarczuk i Natalię Juszczuk.  Ponadto w kategorii plakat/prezentacja multimedialna nagrody podzielono następująco: I miejsce – Paulina Szponar z klasy IV ct, II miejsce – Claudia Foryś z klasy I bt oraz III miejsce – Patrycja Kozorys z klasy II ht. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i słodkie nagrody ufundowane przez organizatorów. 
Dziękujemy za  wspólną zabawę!!!

 

 

Zaproszenie na Międzynarodowy  Dzień Systemów Informacji Geograficznej

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w obchodach GIS Day 2018 - Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej. Tegoroczna edycja odbędzie się 14 listopada w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 2 cd. Zaproszenie kierujemy do uczniów klas o profilach ścisłych i przyrodniczych, szkół ponadgimnazjalnych. Na uczestników GIS Day 2018 czeka szereg atrakcji: prelekcje, warsztaty oraz gry terenowe.
Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie Państwo, na stronie internetowej SKNG GeoIT UMCS – geoit.pl w zakładce GIS DAY.
Zapisy na wydarzenie będą odbywać się za pomocą formularza, dostępnego pod linkiem: link_do_zgłoszenia link Będą one trwały od 06.10.2017, od godz. 8.00 do 11.11.2017 r. lub do wyczerpania miejsc. Każdy nauczyciel może zapisać tylko jedną klasę. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po dokonanej rejestracji, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz szczegółowe informacje dot. wydarzenia oraz warsztatów, w których będą brali uczniowie z Państwa szkoły.
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adres: gisdayumcs@gmail.com
 
Serdecznie zapraszamy,
Aleksandra Ogonowska
Karol Czerwonka
Komitet Organizacyjny GIS Day 2018

 

HONOROWE KRWIODAWSTWO

15 listopada 2018 r. młodzież klas trzecich wzięła udział w spotkaniu na temat honorowego dawstwa krwi. Prelekcję przeprowadziła pani Małgorzata Liegieć, przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o/Chełm. Prelegentka zapoznała uczniów z ideą honorowego dawstwa krwi, warunkami zostania dawcą i podstawowymi informacjami na temat wykorzystania krwi w lecznictwie. Uczniowie mogli rozwiać swoje wątpliwości i obawy związane z krwiodawstwem oraz ocenić własną gotowość do bycia honorowym dawcą krwi.

 

"Odzyskanie niepodległości 1918 w malarstwie, rysunkach i fotografii. Ze zbiorów biblioteki"

  W ramach obchodów niepodległościowych nauczyciele przygotowali wystawę pt." Odzyskanie niepodległości 1918 w malarstwie, rysunkach i fotografii. Ze zbiorów biblioteki". W dniach 8 XI-17 XI br. w czytelni odbyły się lekcje biblioteczne o wydarzeniach historycznych przedstawionych na obrazach m.in. Jerzego i Wojciecha Kossaków. Młodzież miała okazję podziwiać rysunki chełmianina Zenona Waśniewskiego i wysłuchać ciekawostek o ułanach. Zgromadzone eksponaty i albumy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
fot. Anna Berbecka

 

Szkoła Tolerancji

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie wzięli udział w 5. edycji ogólnopolskiego programu „Szkoła Tolerancji” realizowanej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Młodzież wraz z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, krok po kroku analizowała wartości i cechy, jakimi powinni kierować się współcześni patrioci i patriotki. Uczniowie przygotowując się do podsumowania projektu, uczestniczyli w zajęciach dotyczących patriotyzmu, poznali historię godła, flagi oraz hymnu Polski przedstawioną w reportażu ,,Mazurek Dąbrowskiego - od piosenki żołnierskiej do hymnu Polski”. Młodzież przygotowała też w formie plakatu mapy myśli i skojarzeń wokół hasła ,,patriotyzm”. Ich prace zostały wyeksponowane w holu szkoły.

Finał projektu pod hasłem „Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku” w naszej szkole miał miejsce 16 listopada 2018 r. podczas Dnia Tolerancji, który został zorganizowany we wszystkich placówkach w Polsce biorących udział w 5. edycji programu.

Młodzież we współpracy z nauczycielami i koordynatorem projektu przygotowała koncert pieśni i piosenek patriotycznych. Jak pisał Adam Mickiewicz:

"Płomień rozgryzie malowane dzieje.
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje.
Pieśń ujdzie cało”.

W trakcie koncertu uczniowie przypomnieli swoim rówieśnikom historię pieśni i piosenek, które śpiewano kiedyś w polskich domach. Zwrócono uwagę na to, że pieśni te towarzyszyły Polakom w ważnych wydarzeniach dziejowych. Zaprezentowane piosenki odzwierciedlały obyczaje, folklor i historię Polski. Były dokumentem poszczególnych epok, obrazkiem rodzajowym i jednocześnie świadectwem czasu. Montaż słowno-muzyczny przyczynił się do popularyzacji wśród młodych ludzi pieśni i piosenek patriotycznych, które towarzyszyły Polakom w drodze ku niepodległości. Młodzież pokazała, że potrafi zmobilizować się i działać solidarnie, budując współczesny patriotyzm czasu pokoju. Na uwagę zasługuje fakt, że pieśni i piosenki patriotyczne śpiewała wspólnie młodzież z Polski i z Ukrainy.

Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej w ramach obchodów Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku przygotowała młodzież z klas 3at, 2ft, 3ht, 1ft,1at,1bt, 1ht, 4at, 4ct. Przegląd rozpoczął się piosenką pod tytułem ,,Miejcie nadzieję". Następnie pojawiły się w kolejności chronologicznej kolejne utwory m.in.: ,,Mazurek 3 Maja”, ,,Rota”, ,,Pierwsza kadrowa”, ,,Białe róże”. ,,Wojenko, wojenko”, ,,Piechota” i inne. Podsumowaniem przedsięwzięcia była piosenka ,,Taki kraj”.

Pieśni i piosenek wysłuchała młodzież z klas: 1at, 1bt, 1ft, 1ht, 2ct, 2ft, 3az, 3at, 3ct, 3ft.
Szkolnym koordynatorem programu była pani Beata Śmigielska, w działaniach wspierały ją pani Renata Nowosad, pani Wanda Pawluk i pani Marzanna Stus.

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI

W trzeci czwartek listopada przypada Dzień bez Papierosa. W związku z tym 15 listopada 2018 roku na terenie naszej szkoły odbyła się akcja profilaktyczna ,,Rzuć palenie razem z nami". W placówce gościli inspektorzy z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Chełmie, którzy motywowali młodzież do zerwania z nałogiem, prezentowali różne możliwości, jak to zrobić oraz informowali na temat tzw. palenia biernego. Poza tym młodzież z klas 3ft i 4bt mogła doświadczyć tego, jak wygląda świat w Narkogoglach i Alkogoglach. Dodatkowo pedagodzy udostępnili społeczności szkolnej ulotki informacyjne dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz ,,Test uzależnienia od tytoniu" i ,,Test motywacji do zaprzestania palenia".

 

ZSGiH dla Niepodległej 

9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i nauczyciele ZSGiH w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, włączając się w akcję bicia "Rekordu dla Niepodległej". Następnie odbyła się uroczysta akademia poświęcona Niepodległej i ludziom, którzy o nią walczyli. Uroczystość przygotowali uczniowie klas 4ct, 3ft, 2ct pod opieką pana  Włodzimierza Mischke.

100 lat Niepodległości galeria zdjęć

I Regionalny Konkurs Pięknego Czytania

W dniu 8 listopada 2018 r. Magdalena Miszczuk, uczennica klasy 3ft, reprezentowała naszą szkołę w I Regionalnym Konkursie Pięknego Czytania zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Lubelskiego. Magda przeczytała fragment powieści "Pożoga" Zofii Kossak. Prócz Magdy nagrody za uczestnictwo otrzymały Dominika Grzywna z kl. 2ht i Kamila Ruszkiewicz z kl. 3ft. Uczennice pracowały pod kierunkiem pani Marzanny Stus, pani Anny Berbeckiej,  pana Sławomira Gołuba. 

 

Zaproszenie na Międzynarodowy  Dzień Systemów Informacji Geograficznej

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w obchodach GIS Day 2018 - Międzynarodowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej. Tegoroczna edycja odbędzie się 14 listopada w budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 2 cd. Zaproszenie kierujemy do uczniów klas o profilach ścisłych i przyrodniczych, szkół ponadgimnazjalnych. Na uczestników GIS Day 2018 czeka szereg atrakcji: prelekcje, warsztaty oraz gry terenowe.
Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie Państwo, na stronie internetowej SKNG GeoIT UMCS – geoit.pl w zakładce GIS DAY.
Zapisy na wydarzenie będą odbywać się za pomocą formularza, dostępnego pod linkiem: link_do_zgłoszenia link Będą one trwały od 06.10.2017, od godz. 8.00 do 11.11.2017 r. lub do wyczerpania miejsc. Każdy nauczyciel może zapisać tylko jedną klasę. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po dokonanej rejestracji, na podany w formularzu zgłoszeniowym adres zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji oraz szczegółowe informacje dot. wydarzenia oraz warsztatów, w których będą brali uczniowie z Państwa szkoły.
 
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adres: gisdayumcs@gmail.com
 
Serdecznie zapraszamy,
Aleksandra Ogonowska
Karol Czerwonka
Komitet Organizacyjny GIS Day 2018


Spotkanie z absolwentem ZSGiH

30 października 2018 roku uczniowie klas 2kz, 3az, 3at spotkali się z Jerzym Sokczylasem, absolwentem naszej szkoły, obecnie mieszkającym i pracującym w Szwajcarii. Jerzy w prosty i obrazowy sposób opowiedział o trudach i radościach swojej drogi życiowej. Podkreślił, że to, kim jest, zawdzięcza wytrwałej pracy i wiedzy zdobytej w szkole. Nasz gość tłumaczył uczestniczącej w spotkaniu młodzieży, że czas nauki w to wyjątkowy okres, który można poświęcić na rozwój swoich zainteresowań i umiejętności. Dlatego też trzeba poznawać swoje mocne i słabe strony oraz wytrwale dążyć do wyznaczonych celów. 

 

Kulturalny Hip Hop ,,Profilaktyka w rytmie RAP & Beatbox”

Dnia 23 października 2018 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły zrealizowano autorski projekt pn. Kulturalny Hip Hop ,,Profilaktyka w rytmie RAP & Beatbox”. Głównym prowadzącym spotkanie był raper Mirosław Kolczyk, pseudonim artystyczny ,,KOLAH". Projekt miał na celu zwrócenie uwagi młodzieży na wartość aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, które w skuteczny sposób mogą uniemożliwić realizację życiowych pasji.
Prowadzący przypomnieli uczniom z klas 1ft, 1bt, 2cz, 2kz, 2ht, 1az, i 3ct o zagrożeniach czyhających na młodego człowieka we współczesnym świecie. zaproszeni goście poruszyli wątek kultury słowa i troski o używanie poprawnej polszczyzny. Platformą komunikacji była muzyka hip - hop i teksty piosenek z wartościowym przesłaniem.
24 października 2018 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbyło się podsumowanie działań projektu pn. Kulturalny Hip Hop ,,Profilaktyka w rytmie RAP & Beatbox”. Odbył się finał konkursu wokalnego oraz koncert muzyki hip-hop. Kapituła wyłoniła zwycięzców konkursu. W konkursie wokalnym naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 4at Bartłomiej Falicki, który zajął II miejsce.
W podsumowaniu projektu wzięli udział uczniowie z klas 1ht, 3ft i 3az.
Inicjatywa została zrealizowana w ramach konkursu grantowego projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” 2018.

 

„#KOMÓRKOMANIA”

24.10.2018 r. już po raz trzeci w naszej szkole odbyło się podsumowanie akcji informacyjno – edukacyjnej „#Komórkomania”, którą organizowaliśmy  we współpracy z fundacją DKMS - pokonajmy nowotwory krwi. Kampania edukacyjna obejmowała szkolenie wolontariuszy, wykonanie gazetki informacyjnej, rozwieszenie plakatów, przedstawienie prezentacji nt. dawstwa komórek macierzystych, zamieszczenie podstawowych informacji na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych. Do udziału w akcji zaprosiliśmy rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. 
Nasi wolontariusze zarejestrowali spośród pełnoletnich uczniów ZSGiH kolejną grupę potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Dziękujemy wszystkim za rejestrację!

DZIEŃ DAWCY SZPIKU KOSTNEGO W ZSGiH

 #KOMÓRKOMANIA - to moda na ratowanie czyjegoś życia…..
Zapraszamy nauczycieli, pracowników i wszystkich pełnoletnich uczniów do zarejestrowania się w bazie niespokrewnionych dawców komórek macierzystych.
Rejestracja odbędzie się 24.10.2018r w godz. 9.00-15.00 w bibliotece ZSGiH.
 (Informacje jak zostać dawcą znajdują się w zakładce: Działania Prozdrowotne)
Powiadom i zaproś swoich rodziców i znajomych!!!!
„i Ty możesz uratować komuś życie…”
ORGANIZATORZY

 

Kulturalny Hip Hop ,,Profilaktyka w rytmie RAP & Beatbox”

22-24 października 2018 roku zostanie zrealizowany autorski projekt pn. Kulturalny Hip Hop ,,Profilaktyka w rytmie RAP & Beatbox”. Głównym prowadzącym i raperem będzie Mirosław Kolczyk, pseudonim artystyczny ,,KOLAH". Projekt ma na celu pobudzenie młodych chełmian do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, które w skuteczny sposób mogą uniemożliwić realizację życiowych pasji. Zadanie polega na zorganizowaniu w 4 szkołach ponadgimnazjalnych warsztatów, podczas których uczniowie dowiedzą się o zagrożeniach czyhających na młodego człowieka oraz poruszony zostanie wątek kultury języka polskiego. Platformą komunikacji będzie muzyka hip - hop i teksty piosenek z wartościowym przesłaniem. Podsumowanie działań odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, gdzie przeprowadzony zostanie finał konkursu wokalnego oraz koncert muzyki hip-hop. Kapituła wyłoni zwycięzców konkursu, dla których przewidziano nagrody rzeczowe. 

Inicjatywa zostanie zrealizowana w ramach konkursu grantowego projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” 2018.

 

Młodzi na rynku pracy

17 października 2018 r. Klaudia Pasieczna, uczennica klasy 3at, wzięła aktywny udział w panelu dyskusyjnym My, młodzi i nasz rynek pracy, który miał miejsce w czasie konferencji Młodzi na rynku pracy. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Chełm, Parlamentu Dzieci i Młodzieży, Forum Młodych Lewiatan w Lublinie, Ambasador Karier UE w Lublinie i reprezentant Europejskiego Urzędu Doboru Kadr w Polsce.

Klaudia występowała w imieniu młodzieży chełmskich szkół.

Konferencja miała na celu poznanie opinii młodych ludzi na temat zmieniającego się dynamicznie współczesnego rynku pracy oraz konieczności nieustannego dostosowywania się młodzieży do tego rynku i potrzeb pracodawców. Poruszono tematy związane z przygotowaniem młodych do podjęcia pracy zawodowej oraz szans i zagrożeń, jakie widzą dla siebie.
Konferencję Młodzi na rynku pracy zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Chełmie we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Chełm. Konferencja wpisuje się w X Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
 W konferencji wzięli udział uczniowie klasy 3at pod opieką pani Marzeny Niezgody.

 

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZSGIH

16.10.2018 r. w naszej szkole miały miejsce wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do przekazania odznaczeń państwowych wyróżniającym się pedagogom. Pan Przemysław Czarnek wojewoda lubelski i pani Teresa Misiuk lubelski kurator oświaty wręczyli zasłużonym nauczycielom Krzyże Zasługi, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, Medale KEN oraz nagrody ministra i  kuratora.

Część artystyczną przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie.

Tydzień Kariery

W ramach obchodów X Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery  w dniach 15-19.10.2018 uczniowie klas kończących w tym roku szkolnym  szkołę uczestniczyli w warsztatach „Pewnym krokiem do kariery” zorganizowanych przez p. Marzenę Niezgodę – szkolnego doradcę zawodowego a prowadzonych przez pracowników Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP Filia w Chełmie. Ponadto uczniowie uczestniczyli w „Dniu medycznym” i „Dniu mundurowym” w trakcie których zapoznawali się ze specyfiką w/w zawodów oraz możliwościami zdobycia  kwalifikacji. Uczestnicy tych spotkań mieli możliwość  zadawania  pytań  przedstawicielom szkół oferujących naukę w tym zakresie i osobom pracującym w tych zawodach.    

 

 

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Pani prezydent Agata Fisz wręczyła nagrody prezydenta miasta wyróżniającym się dyrektorom, pedagogom i nauczycielom, którzy w tym roku odeszli na emeryturę.
Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów ZSGiH pod kierunkiem pani Kamili Tunickiej, pani Danuty Makaruk, pani Anny Berbeckiej i pana Radosława Buczmy.

 

Zapraszamy do Galerii zdjęć

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 roku miała miejsce w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Marta Mazurek, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom i emerytom naszej szkoły.  Podkreśliła, jak ważną funkcję w procesie nauczania i wychowania uczniów pełnią nauczyciele z pasją oraz inni prawnicy placówki zaangażowani w sprawne jej funkcjonowanie. Następnie pan Wiesław Rudnicki, przewodniczący Rady Rodziców ZSGiH, skierował do nauczycieli gorące życzenia i słowa wdzięczności. W dalszej kolejności pani dyrektor Marta Mazurek, w dowód uznania za trud włożony w nauczanie i pracę, wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas 1az, 1ft, 1ht, 2at, 3at, 3ft, 4at, 4ct zaprezentowali program artystyczny, który dostarczył wszystkim zebranym wiele radości. Uczniowie przygotowali część artystyczną pod kierunkiem pani Kamili Tunickiej, pani Danuty Makaruk, pani Anny Berbeckiej i pana Radosława Buczmy.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

Mistrz hotelarstwa

11.10. 2018 roku w naszej szkole po raz kolejny odbył się konkurs "Mistrz hotelarstwa". Najwięcej punktów uzyskali uczniowie klasy 4ht Paulina Łój i Kacper Horszczaruk. Uczniowie będą reprezentować szkołę na szczeblu okręgowym 04.01.2019 roku w Warszawie. Paulinie i Kacprowi życzymy dalszych sukcesów.
 

Konkurs "Danie z Dyni"

Regulamin konkursu

 

REKORD GUINNESSA w ilości czytających jeden po drugim

10 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyli w organizowanej przez Chełmską Bibliotekę Publiczną w Chełmie akcji bicia REKORDU GUINNESSA w ilości czytających jeden po drugim. Czytaliśmy lekturę „Szatan z Siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego.

Aby udało się pobić obecny rekord Guinnessa należący do Biblioteki Marwadi Education Foundation w Indiach, w wydarzeniu w Chełmie musi wziąć udział przynajmniej 3 072 osób. Każdy z uczestników rekordowego czytania jeden po drugim musi przeczytać przynajmniej jedno zdanie lektury z zachowaniem ciągłości i z przerwą nie dłuższą niż 10 sekund.  

Z niecierpliwością czekamy na wyniki akcji i mamy nadzieję, że rekord będzie należał do naszego miasta.

Warsztaty AIESEC w ZSGiH

W dniach 1- 5 października 2018 r. w naszej szkole odbywały się warsztaty kulturowe NEXT STEP organizacji studenckiej AIESEC. Gościliśmy wolontariuszki, studentkę psychologii z Rumunii - Dianę Tihon oraz Erandi Udageachchi ze Sri Lanki studiującą inżynierię elektryczną.

Wolontariuszki opowiadały uczniom naszej szkoły o swoich krajach, pokazywały przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne. Młodzież uczestnicząca w spotkaniach miała okazję sprawdzić poziom znajomości języka angielskiego w trakcie konwersacji z gośćmi.

Warsztaty AIESEC odbywają się w naszej szkole cyklicznie od 2009 roku. Dzięki wsparciu Rady Rodziców ZSGiH nasi uczniowie mają okazję poznać zwyczaje i kulturę innych krajów. Warsztaty zorganizowała pani Katarzyna Oliwiak - nauczyciel języka angielskiego.

„Kuchnia staropolska” w Wilanowie

W dniu 2.10.2018 r. uczniowie klasy 2at i 2ct w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, które odbyły się w  Willi Intrata będącej częścią muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
Tematyką zajęć była „Kuchnia staropolska”. Warsztaty składały się  z dwóch części:
      - teoretycznej, w której uczniowie wysłuchali wykładu  na temat królewskiej kuchni,
      - praktycznej, w której uczniowie wykonywali pod nadzorem doświadczonych kucharzy  potrawy z pierwszej polskiej książki kucharskiej „Compendium Ferculorum” Stanisława Czernieckiego. Mieli także możliwość obejrzenia, dotknięcia i powąchania wielu przypraw  i surowców stosowanych  w tamtym czasie. Finałem warsztatów była degustacja potraw przy wspólnym stole.
W ramach zajęć uczniowie zwiedzili też Królewskie Ogrody przy Pałacu w Wilanowie wraz z  obiektami architektury ogrodowej.
Rozsmakowani w staropolskiej kuchni i  zadowoleni z udanej wycieczki wróciliśmy do Chełma. Warsztaty odbyły się pod opieką pani Bożeny Grabek i pani Ewy Lisieckiej.

Bożena Grabek

 

Gra terenowa, czyli  nauka zawodu w praktyce

W dniu 21.09.2018 roku klasa 1 bt o profilu technik obsługi turystycznej uczestniczyła w grze terenowej i poznawała zabytki oraz atrakcje turystyczne Chełma. Podstawową umiejętnością wymaganą od gracza jest dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania mapy oraz wykorzystanie urządzeń GPS. 
Opiekę nad młodzieżą sprawowały pani Joanna Juszczak oraz pani Ewa Mąka.

 

Uczniowie ZSGiH podczas konferencji „Góra Katedralna w Chełmie. Pomiędzy współczesnością, historią i archeologią”

Niebywałą okazją do zaprezentowania umiejętności związanych z organizacją i obsługą przyjęć stała się uroczysta konferencja pod nazwą „Góra Katedralna w Chełmie. Pomiędzy współczesnością, historią i archeologią”, której organizatorem była parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie przy współpracy z Urzędem Miasta. W dniu 28.09.2018 r. uczniowie głównie klas pierwszych i drugich (zawód technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych) pod opieką pani Joanny Juszczak, zadbali o uczestników konferencji podczas przerw kawowych. Załączone zdjęcia obrazują godne pochwały efekty pracy młodzieży. 

 

Pielgrzymka maturzystów

Kolejny raz sprzątamy świat

21 września 2018 r. uczniowie klasy 1at i 1ht pod opieką pani Iwony Prończuk i pani Renaty Winiarczyk wzięli udział w corocznej akcji „Sprzątania świata”. Uczniowie, mając świadomość wagi takich akcji, z zapałem zabrali się do pracy. Jednak był to czas nie tylko porządkowani otoczenia, ale również wzajemnego poznawania się i integracji klas.

 

RAJD PIESZY

W dniu 20 września, wykorzystując przepiękną pogodę, uczniowie klasy 2at pod opieką nauczycieli Iwony Jarząbek-Starzyńskiej i Tomasza Gwiazdy mieli okazję wziąć udział w rajdzie pieszym na trasie Srebrzyszcze-Nowiny-Stańków. Wyprawa była świetną okazją do wzajemnej integracji i zapoznania się z walorami przyrodniczymi Chełmskiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza rezerwatu Bagno Serebryskie. Przy okazji, na trasie ponad 10 km, uczestnicy poprawili swoją kondycję fizyczną, spalili trochę kalorii i zadowoleni, planowali kolejną wyprawę. Do zobaczenia na szlaku.

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Kropki

Kropka z książeczki Petera Reynoldsa o Vashti stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki obchodzonego corocznie 15 września. Jest to święto kreatywności i odkrywania talentów twórczych. 
W naszej szkole talentów szukały pani pedagog Wanda Pawluk i nauczyciel bibliotekarz pani Anna Berbecka.
W warsztatach kreatywnych łączenia kropek i malowania palcami wzięli udział uczniowie z klasy 2at, 1at i 1ft.
fot. Anna Berbecka

 

NEVER GIVE UP! Wytrenuj swój sukces

W piątek 14 września odbyło się w naszej szkole spotkanie z Panem Radosławem Bierzanowskim, trenerem personalnym, zapaśnikiem, kulturystą, a ostatnio także mówcą motywacyjnym i autorem książki. Czemu poświęcone było to spotkanie? Niech odpowie sam autor:

„To wyzwanie jest najważniejszym ze wszystkich (…). Wymaga odwagi, uwagi, chęci, zawziętości
i konsekwentnego wsłuchiwania się w swoje „ja”. Obiecaj mi i sobie, że zawalczysz o swoje życie.
O swoje wymarzone życie. I obiecaj mi również, że za chwilę (…) wstaniesz i zaczniesz działać, nie oglądając się w tył. Przede wszystkim zrób to dla siebie. W drugiej kolejności dla swoich bliskich,
aby być dla nich dobrym przykładem. I jeszcze jedno, nie słuchaj tych, którzy w Ciebie nie wierzą. Otaczaj się ludźmi, którzy pociągną Cię w górę. Wspinaj się po swojej drabinie sukcesów, UWIERZ 
w siebie i swój potencjał. Jeśli chcesz być odważny, to…BĄDŹ!”

„Siłownia charakteru. Wytrenuj swój sukces” Radosław Bierzanowski

 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

W bieżącym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział kolejny raz w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

W dniach 13-14 września młodzież z klas 3ft i 4ct przybliżyła swoim kolegom wybrane fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia było propagowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o piękną polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

 Uczniowie z zainteresowaniem słuchali tekstów, które w ciekawy sposób obrazowały skomplikowane losy Polski i Polaków oraz nawiązywały do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczniowie przygotowali akcję pod opieką Pani Marzanny Stus i Pani Kamili Tunickiej.
 

 

 Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

6 września 2018 r. na placu dr E. Łuczkowskiego odbyło się Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. W akcji czytelniczej wzięła udział młodzież z klasy 2at, która wysłuchała wybranych tekstów z "Antologii Niepodległości" w interpretacji zaproszonych gości. Fragment lektury przeczytała również nasza pani dyrektor Marta Mazurek. Szkoła otrzymała pamiątkową pieczęć.
W bibliotece szkolnej można zwiedzić wystawę wybranych książek powiązanych z "Antologią Niepodległości".
fot. Anna Berbecka

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


            3 września o godzinie 9.00 rozpoczęliśmy w ZSGiH nowy rok szkolny 2018/2019.
 Na wstępie Pani Dyrektor Marta Mazurek skierowała do zgromadzonych uczniów wiele ciepłych słów, zachęcając ich do wytrwałej pracy i spełniania marzeń. Następnie uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami.
           
            Pierwszoklasiści zostali przyjęci do społeczności naszej szkoły i złożyli uroczyste ślubowanie.

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018-19