| Kontakt | Dokumenty | Współpraca z firmami | Projekty |

Aktualności - Wydarzenia      


 

Wydarzenia 2010-2012

Wydarzenia 2012/2013

Wydarzenia 2013/2014

 

Kurs barmański

W dniach 28-30 czerwca 2013 r. odbył się kurs barmański I stopnia dla uczniów w ramach projektu „Wykształcony, wyćwiczony, więc z pewnością zatrudniony”.
Zajęcia prowadził Mistrz Polski Barmanów Jerzy Czapla.
W programie kursu było:
- sporządzanie koktajli bezalkoholowych
- sporządzanie koktajli alkoholowych
- dekorowanie koktajli i ich serwowanie.
Wszyscy pełnoletni uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia kursu zawodowego barmana I stopnia.

Galeria fotografii

Zakończenie roku szkolnego 2012-2013

"Szanowni Rodzice, Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!
Dziesięć miesięcy temu zabrzmiał dzwonek rozpoczynający nowy rok szkolny, rok pełen nadziei i oczekiwań. Dzisiaj ten sam dzwonek oznajmia długą przerwę w szkolnych zmaganiach, które niejednemu z Was spędzały sen z powiek. Wasz wysiłek nie był nadaremny.(...) Szczególne gratulacje składam tym uczniom, którzy otrzymują nagrody i dyplomy (...) U progu wakacji...

więcej...  Galeria fotografii

Konkurs recytatorski 12.06.2013

12 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie odbyła się III edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego Poezji Twórców Ziemi Chełmskiej. W finale udział wzięło 13 recytatorów z 5 szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych Chełma i powiatu chełmskiego.
Nadrzędnym celem przeprowadzenia konkursu była popularyzacja twórczości chełmskich poetów oraz autorów związanych z naszym miastem, wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów, prezentacja umiejętności młodych recytatorów oraz mobilizowanie ich do samodzielnej pracy.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny.
Jury w składzie: Pani Marzanna Stus, Pani Wanda Koza, Pani Ewa Grusza, Pani Marta Kołtun po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiło przyznać tytuł LAUREATA następującym uczniom:
I miejsce : Dominika Łyp (ZS w Strachosławiu)
II miejsce: Adrianna Pierepienko (I LO w Chełmie)
Agnieszka Gryglicka (ZS w Białopolu)
III miejsce: Aleksandra Bańka (ZS w Strachosławiu)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu.
Organizatorkami konkursu były Pani Marzanna Stus i Pani Justyna Dederko, nauczycielki języka polskiego ZSGiH w Chełmie.

Galeria fotografii

Ceremonia przekazania sztandaru 24.05.2013

24 maja br. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, związane ze zmianą nazwy szkoły. Ceremonię, którą rozpoczęła msza święta w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów, honorowym patronatem objęła Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz, oświaty i duchowieństwa, delegacja z zaprzyjaźnionej ukraińskiej Szkoły Zawodowej w Nowowołyńsku oraz reprezentanci chełmskich firm współpracujących z placówką w zakresie realizacji zawodowego aspektu kształcenia. Odczytano wzruszający list przesłany przez syna patrona szkoły - pana Marka Adama Jaworskiego.
O wbicie w drzewce sztandaru pamiątkowych gwoździ i dokonanie wpisu w księdze pamiątkowej poproszono:
• Prezydent Miasta Chełm Panią Agatę Fisz,
• Pana Marka Sikorę reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana,
• Panią Annę Dudek – Janiszewską reprezentującą Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza,
• Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Pana Zygmunta Gardzińskiego,
• Pana Rafała Kornasa reprezentującego Senatora RP, rektora PWSZ w Chełmie prof. Józefa Zająca,
• Pana Augustyna Okońskiego, który wbił gwoździe w imieniu Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm Stanisława Mościckiego oraz jako Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm,
• Ks. Kanonika Józefa Piłata,
• Panią Natalię Gołub reprezentującą Prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panią Ewę Jaszczuk,
• Panią Krystynę Łuczkę właścicielkę Biura Turystycznego „Krystyna”,
• Radnego Rady Miasta Chełm Adama Leszczyńskiego,
• syna Patrona Szkoły Pana Marka Adama Jaworskiego,
w imieniu którego gwóźdź wbiła przedstawicielka młodzieży,
• Panią Zofię Wawryszuk, przedstawicielkę Grona Pedagogicznego ZSGiH w Chełmie,
• Panią Beatę Kruk przedstawiciela Rady Rodziców przy ZSGiH w Chełmie,
• Panią Martę Mazurek Dyrektora ZSGiH w Chełmie.
Po dokonaniu aktu wbicia pamiątkowych gwoździ sztandar uroczyście przekazano społeczności uczniowskiej. W programie artystycznym młodzież zaprezentowała najważniejsze wydarzenia z niemal półwiecznej historii szkoły. Uroczystość zakończył okolicznościowy bankiet przygotowany przez uczniów.

               
  listy okplicznościowe
Galeria fotografii

Wizyta redaktor Cz. Borowik z PR Lublin

W poniedziałek 20 maja gościła w szkole Pani redaktor Cz. Borowik z Polskiego Radia Lublin. Celem wizyty było przygotowanie reportażu o naszej szkole. Pani redaktor odwiedzając nasze pracownie, cukierniczą, kelnerską i fryzjerską, przeprowadziła rozmowę z uczniami mającymi zajęcia praktyczne oraz z obecnymi nauczycielami, Panią R. Worlicką, R. Wituch oraz A. Górnicką. Następnie udała się w obecności Pani J. Fedorczuk do Hotelu Kamena, gdzie spotkała się z uczniami o kierunku hotelarskim. Uczniowie oprowadzili Panią redaktor po hotelu opowiadając jednocześnie o swoich praktykach zawodowych. Na koniec wizyty, redaktorka spotkała się z Panią dyrektor M. Mazurek oraz z rodzicami.


Galeria fotografii

 

Akcja zbierania karmy dla zwierząt domowych

 

Akademia  z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja

   
  Galeria fotografii
   

Uczniowie ZSGiH pokazali klasę!

Uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie Radosław Skoczylas zakwalifikował się do dwóch ogólnopolskich turniejów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych – XVIII Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Piekarz organizowanego we Wrocławiu i XVI Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki, który odbył się w Poznaniu. Turniej we Wrocławiu obejmował sprawdzian wiadomości teoretycznych z przedmiotów zawodowych i część praktyczną, w czasie której uczniowie mieli uformować jak najwięcej rogali w czasie 5 minut, a następnie ręcznie: kajzerki, plecionki, solanki, chałkę turecką i żydowską, chleb okolicznościowy o temacie „Moja mała ojczyzna” oraz dowolny eksponat artystyczny. W części teoretycznej uczeń chełmskiej szkoły zajął 3. miejsce, a po części praktycznej – 7 miejsce.
Turniej w Poznaniu obejmował tylko zadania praktyczne – wykonanie wyrobów z ciasta zwykłego, wyborowego oraz eksponatu artystycznego. Wśród wyrobów zaprezentowanych przez 23 uczestników komisja wyróżniła prace Radosława Skoczylasa (piekarz), który w konkursie zdobył 2. miejsce. Jako laureat został zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego w OKE i całego egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.
Ucznia do obu konkursów przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych pani Zofia Wawryszuk.
W XVI Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego w Poznaniu brał udział inny uczeń ZSGiH – Mateusz Krupiński (cukiernik). Uplasował się on w pierwszej dwudziestce uczestników i również jako laureat został zwolniony z części pisemnej egzaminów zawodowych w OKE. Ucznia przygotowywał nauczycielka przedmiotów zawodowych pani Renata Wituch.
KONKURS PIEKARZ I CUKIERNIK; 23-24.O4 - CUKIERNIK POZNAŃ
25-26 KWIETNIA 2013 - PIEKARZ POZNAN

   
  Galeria fotografii
   

Pożegnanie absolwentów 26.04.2013

Tradycyjnie koniec kwietnia to czas pożegnania absolwentów, którzy w maju przystąpią do matury.

Galeria fotografii.

 

Wizyta  w WSHiG w Poznaniu

26 marca 2013 roku uczniowie naszej szkoły pod opieką Włodzimierza Mischke odwiedzili Wyższą Szkolę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Celem wizyty było między innymi spotkanie z rektorem szkoły i uzgodnienie wyjazdu na praktyki zawodowe.

 

Konferencja w Nowowołyńsku

W dniu 22 marca 2013 roku delegacja nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie wzięła czynny udział w międzynarodowej konferencji „Osiągnięcia, problemy i perspektywy kształcenia pracowników kadry gastronomicznej” zorganizowanej przez Szkołę Zawodową w Nowowołyńsku pod patronatem Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy. Uczestnicy konferencji dzielili się doświadczeniami i nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi w obszarze kształcenia zawodowego, zastanawiali się, jak podnieść jego rangę.
W trakcie konferencji miały miejsce polskie akcenty. Głos zabrały trzy prelegentki z naszej szkoły. Pani Marzanna Stus mówiła o Roli i miejscu kształcenia zawodowego w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki ZSGiH w Chełmie, Pani Marzena Nowosad przedstawiła zagadnienie Wspieranie, motywowanie oraz opieka nad uczniem i jego rodzicami – rola pedagoga w kształtowaniu postaw zawodowych młodzieży. Pani Iwona Prończuk zaprezentowała referat na temat Kształtowania postaw prozdrowotnych w ramach realizacji programu Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Nasi partnerzy z Ukrainy mieli okazję poznać główne założenia reformy oświaty w obszarze kształcenia zawodowego w Polsce oraz innowacyjne rozwiązania stosowane w ZSGiH w Chełmie. Szczególne zainteresowanie wzbudziły sposoby pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów finansowanych przez EFS oraz nowoczesna baza dydaktyczna sprzyjająca nauce zawodu.
W konferencji uczestniczyli Pani Dyrektor Marta Mazurek, Pani Iwona Prończuk, Pani Marzena Nowosad, Pani Marzanna Stus, Pani Bożena Szukało, Pan Ryszard Laszuk.

   
  Galeria fotografii
   

Targi Edukacyjne w Rejowcu

W dniu 22 marca Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie wziął udział w Targach Edukacyjnych „Kariera-planuję, decyduję, działam” zorganizowanych w Rejowcu Fabrycznym. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem gimnazjalistów. Mieli oni możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły poprzez przygotowanie materiały informacyjne w postaci ulotek, czy prezentacji multimedialnej, a przede wszystkim w bezpośrednich rozmowach z uczniami. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3 bt: Karolina Dymel, Patryk Kasprzyk i Paweł Michałowski pod opieką nauczyciela Tomasza Gwiazdy.

  Galeria fotograffi

Dzień otwarty szkoły 21 marca 2013

  Galeria fotografii

I Edycja Olimpiady Solidarności "Dwie dekady historii" 15 marca 2013

Udział uczniów Przemysława Maksymiuka z I BT i Gabrieli Gorajnow z kl. I HT w konkursie historycznym.
Etap wojewódzki.Olimpiada solidarności "Dwie dekady historii"

   

Warsztaty - produkcja piekarska 15 marca 2013

   

 

II Szkolny Konkurs Hotelarstwa "Mistrz Hotelarstwa" 15 marca 2013

   

Giełda Szkół w bibliotece pedagogicznej 14 marca 2013

Międzynarodowe Targi Oświaty - Kijów 2013

W dniach 28.02 – 02.03. 2013 r. w Kijowie odbywały się Międzynarodowe Targi Oświaty, w których wzięło udział ponad 960 placówek oświatowych z 20 państw Europy.
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, został zaproszony do udziału w Targach w ramach współpracy ze Szkołą Zawodową w Nowowołyńsku. więcej....
Galeria fotografii

 

Gimnazjalisto – weź udział w warsztatach!

Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie (dawniej Zespół Szkół Zawodowych nr 4) zaprasza przyszłych absolwentów gimnazjum z opiekunami (nauczycielami lub rodzicami) na warsztaty zawodowe.
Zajęcia i terminy
1 marca 2013r. (piątek) od godz. 14:00
prezentacja pracowni hotelarsko-turystycznej, wycieczka turystyczno-krajoznawcza po Chełmie
godz. 14:30 – 15:30 – warsztaty fryzjerskie
godz. 15:00 – 16:00 warsztaty tańca współczesnego
2 marca 2013r. (sobota) od godz. 11:00
prezentacja pracowni hotelarsko-turystycznej,
wycieczka turystyczno-krajoznawcza po Chełmie
8 marca 2013 od godz. 15,00 (piątek)
warsztaty fryzjerskie
9 marca (sobota) od godz. 9:00

9:00 – 10:00 pracownia kelnerska, przygotowanie koktajli, składanie serwetek, przygotowanie napojów gorących, degustacja
10:00 – 11:00  pracownia gastronomiczna – sporządzanie przekąsek i ich dekoracja, degustacja
11:00 – 11:30  część artystyczna, scenki z życia szkoły
11:30 – 12:00  pracownia cukiernicza, przygotowanie i dekoracja ciast, degustacja
16 marca (sobota) od godz. 9:00
9:00 – 10:00 pracownia kelnerska, przygotowanie koktajli, składanie serwetek, przygotowanie napojów gorących, degustacja
10:00 – 11:00  pracownia gastronomiczna – sporządzanie przekąsek i ich dekoracja, degustacja
10:00 – 11:00  warsztaty tańca współczesnego
11:00 – 11:30  część artystyczna: scenki z życia szkoły
11:30 – 12:00  pracownia cukiernicza, przygotowanie i dekoracja ciast, degustacja
Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach telefonicznie lub na adres zsz4@zsz4.chelm.pl z podaniem ilości osób i terminu. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 82/565 27 06.

Wycieczka do Warszawy 28.02.2013

Dnia 28.02.2013 uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie wraz z opiekunami: p. W. Orłowską-Krawczak, p. M. Emerlą oraz p. M. Nowosad, wyruszyli na wycieczkę do Warszawy.
Mimo niewielkich komplikacji udało się punktualnie dotrzeć na Woronicza, by zwiedzić studia telewizyjne, pomieszczenia reżyserskie oraz pracownie dekoracji Telewizji Polskiej. więcej....

Sukces piekarzy i cukierników

9 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie odbył się Wojewódzki Etap XVIII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz oraz XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego im. Anny Butki i XVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego. Motywem przewodnim części praktycznej wojewódzkiego turnieju w zawodzie cukiernik i piekarz był temat: ” Moja mała ojczyzna”.
Zmagania młodych cukierników i piekarzy wnikliwie oceniała komisja składająca się z przedstawicieli oświaty, nauczycieli, mistrzów cukiernictwa i piekarstwa, a także sponsorów. Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca w obu turniejach. więcej...


Jasełka 2012

W dniu 21 grudnia 2012 roku o godzinie 11.00 odbyły się „Jasełka” szkolne w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie.
Uroczystość przygotowali uczniowie pierwszych i drugich technikum pod kierunkiem pani Jolanty Kwapisiewicz. Kolędy były wykonane przy akompaniamencie znanego muzyka chełmskiego – pana Bogdana Depty. Uroczystość wigilijna miała na celu przybliżyć uczniom i nauczycielom historie Bożego Narodzenia oraz wprowadzić zebranych w atmosferę Świąt. Po zakończeniu Jasełek nauczyciele i pracownicy szkoły spotkali się przy opłatku wigilijnym wieńczącym wieczór spotkania.

Kiermasz bożonarodzeniowy "Caritas" 19 grudnia. 2012

 

 

Konkurs stylizacji fryzur - Agnieszka Włodarczuk zajęła 1 miejsce

Dnia 30 listopada 2012 roku odbył się międzyszkolny konkurs stylizacji fryzur „Oryginalna Panna Młoda” zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice Agnieszka Włodarczuk z klasy III ft , Natalia Tymoszuk i Paulina Wenerska z klasy III dt.

więcej...

III miejsce dla Sylwii Jakubiec z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie

w ogólnopolskim konkursie kelnerskim w ramach „Smaków Lubelszczyzny 2012”
Tegoroczny konkurs „Smaki Lubelszczyzny" odbył się 15 grudnia w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Lublin Plaza. Do rywalizacji przystąpiły reprezentacje szkół gastronomicznych z województwa lubelskiego, a także - po raz pierwszy w historii konkursu - z kilku innych regionów Polski (Mazowsza, Wielkopolski i Pomorza). Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach - sztuki kulinarnej oraz kelnerskiej.
więcej...

 

Artykuł na stronie e-chelm.pl

 

Szkolne koło Caritas 26 listopada 2012

 

Odwiedziny chorych dzieci
Wystawienie bajki czerwony kapturek przez uczniów kl. II pod kierunkiem W. Pawlak. Przekazanie przyborów do malowania zebranych przez SZ.K.Caritas podczas Tygodnia Miłosierdzia.

 

 

Wycieczka zawodoznawcza na 20 Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomi „Horeca” w Krakowie.

W dniach 15-16 listopada 2012 roku odbyła się wycieczka zawodoznawcza na 20 Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomi „Horeca” w Krakowie. Uczestnikami byli uczniowie z klas 1at, 1bt, 2ht, 3bt, 3ht (łącznie 30 osób) pod opieką pani Ewy Mąki i Marzanny Bożeńskiej.  więcej...

 

„Pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości” 9 listopada 2012 r.

W piątek 9 listopada 2012 r. uczczono 94 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę koncertem „Pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości” w wykonaniu klas 1 at, 1ct, 2 bt oraz Katarzyny Łoś z kl. 4 ct. Scenariusz koncertu opracowała Renata Nowosad, dekorację wykonała Monika Merla.
Przedstawione przez uczniów naszej szkoły pieśni patriotyczne to jedynie część twórczości, którą powinniśmy znać. Najważniejsza jest jednak świadomość ich roli: łączyły one naszych rodaków w trudnych momentach. Dodawały odwagi żołnierzom przed walką, budziły nadzieję emigrantom, wychowywały młodzież, a w bliższych nam czasach komunistycznych stanowiły oręż w walce z cenzurą, propagandą, a także pałkami, armatkami wodnymi, czy bronią palną. Miejmy nadzieję, że ich rola w przyszłości ograniczy się tylko do nauki miłości ojczyzny oraz świadectwa bohaterstwa naszych rodaków. Pieśni symbolicznie wyznaczały cele i były obecne w kolejnych latach walk o odzyskanie niepodległości. Do tych pieśni należą: „Pierwsza Kadrowa”, „Pierwsza brygada”, „Piechota”, „Wojenko, wojenko” oraz pieśni powstałe w czasie walk z okupantem hitlerowskim w czasie II wojny światowej –„Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Serce w plecaku”, „Czerwone maki na Monte Casino" i in.

     


Halloween

 

Targi pracy

Międzyszkolny Konkurs „Dekalog zasad racjonalnego żywienia dla młodzieży”

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie jest współorganizatorem konkursu na „Dekalog zasad racjonalnego żywienia dla młodzieży”

Konkurs realizowany jest pod patronatem Prezydent Miasta Chełm

1. Celem konkursu jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z planowaniem całodziennych jadłospisów dla młodzieży w wieku szkolnym oraz organizacją czasu wolnego związaną ze zdrowym trybem życia.
Tematyka konkursu dotyczy:
• zasad racjonalnego (zdrowego) żywienia, warunkującego prawidłowy wzrost i funkcjonowanie organizmu młodego człowieka,
• właściwego stylu życia wpływającego na dobrostan psychofizyczny,
• walki z nałogami zwiększającymi ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych w dorosłym życiu.
3. Czas trwania konkursu: 10.10.2012 – 09.11.2012 r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prac wykonanych w dowolnym formacie, spełniających kryteria określone w Regulaminie konkursu w terminie do 09.11.2012 r.
5. Prace zaadresowane do p. Joanny Szczygieł należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, przy ul. Reformackiej 13.
Regulamin konkursu

Targi Edukacyjne

W dniu 27 września 2012 r. w Rejowcu Fabrycznym odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP.
Ofertę w targach, oprócz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, prezentowało 11 placówek z Chełma i regionu. Natomiast zainteresowanych ich ofertą było około 200 gimnazjalistów.
Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a to nie tylko dzięki atrakcyjnej ofercie edukacyjnej, ale także zaangażowaniu uczniów klasy 3 bt: Karoliny Dymel, Mateusza Badaszka i Pawła Michałowskiego.

     

Powiatowy konkurs plastyczny "Piękno Rosji"

 

Galeria fotografii

Warsztaty kulinarne „Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska”,

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie wzięli udział w II edycji warsztatów kulinarnych „Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska”, zorganizowanych dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego oraz z województw przyległych.
Warsztaty miały na celu przekazanie uczniom wiedzy na temat wykorzystania regionalnych produktów najwyższej jakości do przyrządzania ogólnie znanych potraw kuchni polskiej, a także kreowania nowych dań, podniesienie poziomu świadomości na temat roli produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych w gastronomii i w życiu społecznym oraz promocję wysokiej jakości żywności zgodnie z koncepcją Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Dwudniowe warsztaty, które odbyły się w Nałęczowie w dniach od 18. do 19.IX.2012r., zostały zrealizowane z inicjatywy Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej współfinansowanej z grantu Unii Europejskiej na promocję Wspólnej Polityki Rolnej, we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Slow Food Youth.
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich reprezentowali uczniowie technikum żywienia i gospodarstwa domowego: Iwona Gromadzka i Paweł Masełko wraz z opiekunem p. Joanną Szczygieł.

     
    Galeria fotografii

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

W związku z rządowym programem ,,Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2012/2013, istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, technikum) oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością wymienioną wyżej).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:
1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł netto na osobę w rodzinie,
2) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 351 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Dofinansowanie do zakupu podręczników wg wytycznych z programu nie może przekroczyć kwoty:
- 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY:
1. Przyznanie dofinansowania na zakup podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia , a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców, (druki wniosków dostępne w sekretariacie szkoły).
2. Wniosek o dofinansowanie składa się do Dyrektora szkoły. Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowani zakupu podręczników należy dołączyć:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów w przypadku, gdy dochód na osobę nie przekracza odpowiednio 351zł,(zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
- jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można dostarczyć zaświadczenie o dochodach z opieki społecznej,
b) uzasadnienie – w przypadku, gdy dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 351 zł netto,
c) kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego.
3. Podstawą do wypłaty dofinansowania jest dostarczenie do szkoły dowodu zakupu podręczników – faktury VAT wystawionej na ucznia lub rodzica, rachunku lub paragonu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW UPŁYWA
DNIA 04 WRZEŚNIA 2012 ROK.